otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Aplikace do mobilu: IziDOOR

Aplikace do mobilu: IziDOOR

Dnes míří nabídka aplikací do mobilů zejména na mladé. IziDOOR: Svatý Isidor, patron internetu, OO- ležatá osmička - nekonečno - Bůh, DOOR - dveře - vejdi. Písmeno "I" ve tvaru svíčky. Asociací ažaž.

Hlavní rubrika: Appky
Rubriky: Appky
Datum zveřejnění: 18. srpna 2018

IZIDOOR tvoří salesiáni Dona Boska – jmenovitě dobře známý otec Libor Všetula. Na aplikaci zní salesiánská struna nepřeslechnutelně, což však vůbec není ke škodě věci.
Složky jsou tyto: Mapa - Modli se -  Stav se – Inspiruj se – Svatozář – Interactive. Mapu salesiánských středisek v minulosti či současnosti oželíte, ale seznam ubytovacích míst je hodně zajímavý. Modliteb je šikovné množství, cením si výběru autorů od Exupéryho přes Čapka poiZIDOOR-piktogram-android Matku Terezu. Modlitba ve 21 hodin se sama umí připomenout.  Inspiruj se obsahuje Citát na den, se kterým lze dál pracovat. Svatozář obsahuje – jak jinak – životopis světce dne, texty nejsou tuctové. Lze listovat k jakémukoli datu, kalendář se postupně zaplňuje. Interactive je položka jedinečná: Lze online podat prosbu o úmysl ke mši svaté a na ni samozřejmě přijít.

Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.