otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Aplikace do mobilu: IziDOOR

Aplikace do mobilu: IziDOOR

Dnes míří nabídka aplikací do mobilů zejména na mladé. IziDOOR: Svatý Isidor, patron internetu, OO- ležatá osmička - nekonečno - Bůh, DOOR - dveře - vejdi. Písmeno "I" ve tvaru svíčky. Asociací ažaž.

Hlavní rubrika: Appky
Rubriky: Appky
Datum zveřejnění: 18. srpna 2018

IZIDOOR tvoří salesiáni Dona Boska – jmenovitě dobře známý otec Libor Všetula. Na aplikaci zní salesiánská struna nepřeslechnutelně, což však vůbec není ke škodě věci.
Složky jsou tyto: Mapa - Modli se -  Stav se – Inspiruj se – Svatozář – Interactive. Mapu salesiánských středisek v minulosti či současnosti oželíte, ale seznam ubytovacích míst je hodně zajímavý. Modliteb je šikovné množství, cením si výběru autorů od Exupéryho přes Čapka poiZIDOOR-piktogram-android Matku Terezu. Modlitba ve 21 hodin se sama umí připomenout.  Inspiruj se obsahuje Citát na den, se kterým lze dál pracovat. Svatozář obsahuje – jak jinak – životopis světce dne, texty nejsou tuctové. Lze listovat k jakémukoli datu, kalendář se postupně zaplňuje. Interactive je položka jedinečná: Lze online podat prosbu o úmysl ke mši svaté a na ni samozřejmě přijít.

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.