otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Postní kapky 2019 mailem, mobilem

Postní kapky 2019 mailem, mobilem
"Postní kapky“ jsou každodenní inspirace - "osvěžení" tvého života v době postní.
Liturgická modlitba pro daný den * Biblický citát s inspirativní myšlenkou * Myšlenky papeže Františka z katechezí o Desateru * Nedělní Boží slovo a inspirace
Snad Ti tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky.
Hlavní rubrika: Appky
Rubriky: Appky
Datum zveřejnění: 28. února 2019
I v letošní postní době budou každý den k dispozici Postní kapky.
P. Petr Hofírek nabízí: Pokud chcete, aby Vám od Popeleční středy každé ráno přišel e-mail s inspirujícími texty, tak prosím o vyplnění tohoto jednoduchého webového formuláře:
Postní kapky 2019 budou také k dispozici jako mobilní aplikace pro telefony s Androidem. Stáhnout si ji můžete na Google Play - Postní kapky 2019
Postní kapky se budou také seřazovat na webu: www.postnikapky2019.maweb.eu
 
Ukázka denního e-mailu:
 

Modlitba

Bože, dej, ať nás posilní dnešní půst, kterým zahajujeme úsilí o svou duchovní obnovu, abychom se naučili sebeovládáním statečně přemáhat zlo a konat dobro. Amen

Biblický citát a impulz do života

Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti. (Ž 51)

Jestli to myslíš s obrácením vážně, potřebuješ vytrvalost. Pros o ni Boha.


Myšlenka papeže Františka (z katechezí o Desateru) 

Mk 10,17-21 - Co mám dělat, abych dostal život věčný? Tato otázka je výzva týkající se každého z nás, totiž touha po plném, nekonečném životě. Největším nepřítelem plnosti života nejsou konkrétní problémy, jakkoli by byly vážné a dramatické. Životu je nejvíce nebezpečný špatný duch přizpůsobivosti, což není umírněnost či pokora, nýbrž prostřednost, bázlivost. Nezbytná je mírnost a síla, ale nikoli bázlivost a prostřednost. Je třeba žít, nikoli živořit. Prostřednost živoří. Život se žije.

 

Postní-kapky-2019_1Postní-kapky-2019_2Postní-kapky-2019_3

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.