otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Komentáře Proglasu

Týdenní Komentáře týdne odborníků, osobností s názorem jsou rodinným stříbrem Proglasu. Vysílají se v sobotu v 7.30 a v 18.20, opakují se v neděli v 1.45 a v pondělí v 10 hodin.

Komentář Mariána Sekeráka - Slovenská vláda změny

2. května 2020
Komentář Mariána Sekeráka - Slovenská vláda změny

Krátce poté, co slovenský parlament vyslovil důvěru vládě Igora Matoviče, se politolog Marián Sekerák v prvním květnovém Komentáři týdne zamýšlí nad tím, jaká budoucnost nový vládní kabinet čeká a jakým směrem se může v následujících měsících  politická situace u našich sousedů vyvíjet.

Komentář Ivana Gabala - Pandemie a svoboda

25. dubna 2020
Komentář Ivana Gabala - Pandemie a svoboda

V posledním dubnovém Komentáři týdne hledá sociolog Ivan Gabal odpověď na to, jak se s ohledem na nově vzniklé výzvy daří společnosti bojovat s právě probíhající pandemií.

Komentář Daniela Ženatého - Velikonoce s koronavirem

18. dubna 2020
Komentář Daniela Ženatého - Velikonoce s koronavirem

O tom, jak současná pandemie koronaviru změnila prožívání letošních Velikonoc, uvažuje v Komentáři týdne předseda Ekumenické rady církví Daniel Ženatý.

Velikonoční komentář Tomáše Halíka 2020

11. dubna 2020
Velikonoční komentář Tomáše Halíka 2020

V Komentáři týdne vysílaném na Bílou sobotu se teolog a kněz Tomáš Halík v kontextu současné pandemie zamýšlí nad velikonočním příběhem. Vzhledem k opatřením zabraňujícím šíření koronaviru jsme se s Tomášem Halíkem tentokrát spojili telefonicky.

Komentář Marie Kolářové - Koronavirus a naše společnost

4. dubna 2020
Komentář Marie Kolářové - Koronavirus a naše společnost

V prvním dubnovém Komentáři týdne se právnička Marie Kolářová věnuje úvaze nad tím, co vše o nás odhaluje situace, kdy musíme chodit se zahalenými tvářemi. Kvůli opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru jsme se s Marií Kolářovou tentokrát spojili telefonicky.

Komentář týdne Martina Holíka: "Nebojte se!"

20. března 2020
Komentář týdne Martina Holíka: "Nebojte se!"

Martin Holík komentuje aktuální dění doma i ve světě, ohrožovaném pandemií COVID-19.
Kolik různých dober se při tom ukazuje.

Komentář týdne Jiřího Zajíce: Církev papeže Františka

13. března 2020
Komentář týdne Jiřího Zajíce: Církev papeže Františka

Sedm let svého pontifikátu dovršil papež František. O jeho vizi katolické církve uvažuje v Komentáři týdne pedagog a publicista Jiří Zajíc.

AntiCovid modlitba

Dej mi, Pane, rozum, víru,
chraň mě od ko-rona víru!

Při vstupu na internet

Všemohoucí, věčný Bože, tys nás stvořil ke svému obrazu a nařídil nám, abychom všechno dobré, pravdivé a krásné hledali především v božské osobě tvého jednorozeného Syna, našeho Pána, Ježíše Krista.
Prosíme tě, dej, abychom na přímluvu svatého Izidora, biskupa a učitele, na cestách internetem vedli své ruce a oči k tomu, co je milé tobě, a každého člověka, kterého potkáme, přijímali s láskou a trpělivostí.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.