otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Křesťanství, církev, společnost

Církev nežije ani ve svém, ani v jiném světě. Průnik života věřícíh lidí s těmi, kteří se za takové neoznačují, je nevyhnutelný, žádoucí, inspirující. Zde jsou tedy texty ve smyslu: zažil jsem ve své církvi, v životě s křesťany, sám se sebou; utkvělo mi, nechápu, konstatuji, rozporuji, konzultuji, rád bych, doufám, věřím, mám naději.

Elektrotechnici by neměli přehlédnout

19. května 2008
Elektrotechnici by neměli přehlédnout

Memristor není novinářská kachna, ale prvek, logicky doplňující ostatní známé prvky elektrických obvodů.

V jakém pořadí že anděl vyřídil zakázku?

23. března 2008
V jakém pořadí že anděl vyřídil zakázku?

Milý Deníčku, už jsi to slyšel? Archeolozi prý našli papyrusový svitek, a písmoznalci snáď rozluštili!

Můj itinerář na: Neděle vzkříšení
Lokalita: Jeruzalém, za hradbami, Zahrada dvorce Getsemany.

Austrálie příkladem

15. února 2008

Austrálie kromě toho, že je světadílem, je šestým nejrozsáhlejším státem na světě.

Co mají dělat ČT a ČRo a ČTK o vánocích i jindy?

27. prosince 2007

Měla by se média veřejné služby odlišovat od komerčních? V době vánoc, a vůbec?

Narovnání některých křivd

27. prosince 2007

Ta zpráva dělá různé kotrmelce.

O křtu

16. prosince 2007

P. Petr Vrbacký píše ve 2. týdnu stolního kalendáře Proglasu a Noe 2008 z nakladatelství Cesta: Jedním z dokonale vytunelovaných slov naší doby je slovo křest. Bránit se můžeme jenom tak, že je alespoň my křesťané nebudeme užívat a přijímat jinak než v jeho původním a vlastním významu.

Malá slavnost

14. prosince 2007
Malá slavnost

Při mši svaté u svatého Augustina v Brně jsem ve čtvrtek poděkoval Bohu i lidem za dvacet let daru kněžství.

AntiCovid modlitba

Dej mi, Pane, rozum, víru,
chraň mě od ko-rona víru!

Při vstupu na internet

Všemohoucí, věčný Bože, tys nás stvořil ke svému obrazu a nařídil nám, abychom všechno dobré, pravdivé a krásné hledali především v božské osobě tvého jednorozeného Syna, našeho Pána, Ježíše Krista.
Prosíme tě, dej, abychom na přímluvu svatého Izidora, biskupa a učitele, na cestách internetem vedli své ruce a oči k tomu, co je milé tobě, a každého člověka, kterého potkáme, přijímali s láskou a trpělivostí.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.