otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Niterné

Některé události, zážitky, vztahy jsou velice křehké. Nešlap, nelámej. Není snadné a snad ani žádoucí je příliš zveřejňovat. Proto jen s velkou s pokorou a opatrností, a často také s humornou nadsázkou nabízím, poodkrývám, nakukuji, nechám vyznít, děkuji, obdivuji. Sdílím.

Domov mám u něho i já

11. prosince 2019
Domov mám u něho i já

Henri J. M. Nouwen je mimořádně dobrý pozorovatel života. V knize Návrat ztraceného syna píše krásně o domovu.

Radujte se s námi!

8. prosince 2019
Radujte se s námi!

Lidé z Proglasu se dnes radují ze dvou důvodů. Radujte se s námi!
8. prosince 2019 v poledne se dovršuje dvacátý čtvrtý a zahajuje dvacátý pátý rok vysílání Proglasu.
Druhý důvod je radost z člověka, který byl tak pohotový, že v prazvláštní situaci neztratil hlavu a prosvětlil všechny naše dny.

Gloria? Gloria!

1. prosince 2019
Gloria? Gloria!

Advent: Zármutek? Fialová barva? Ticho? Kajícnost?

Osmdesátý devátý

8. listopadu 2019
Osmdesátý devátý

Před několika měsíci se mi lámal životní čas. Polovinu života před Sametovou revolucí, polovinu po ní. Pán Bůh zaplať za to všechno, i za tu dobu nesvobody.

Zpěvník pro scholy

23. října 2019
Zpěvník pro scholy

Mimořádně zdařilá aplikace pro hudebníky i zpěváky s velkou budoucností.

Co ještě umí Duch Svatý

9. června 2019
Co ještě umí Duch Svatý

Duch svatý spojuje vzdálené, sjednocuje ty, kdo jsou daleko a shromažďuje rozptýlené. Z odlišných tónů skládá jedinou harmonii, protože vidí především dobro, vidí dříve konkrétního člověka než jeho chyby, lidi dříve než jejich skutky.

 

Protože je to můj brácha!

29. května 2019
Protože je to můj brácha!

Úplně obyčejná situace na zastávce autobusu.

Kdy se stávám věřícím?

Věřícím se člověk stává v okamžiku, kdy si všimne, že ho Bůh obdaroval.
Ten, kdo oslavuje Boha, si je vědom velkých Božích dobrodiní.

Benedikt Mohelník 

Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.