otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Co ještě umí Duch Svatý

Co ještě umí Duch Svatý

Duch svatý spojuje vzdálené, sjednocuje ty, kdo jsou daleko a shromažďuje rozptýlené. Z odlišných tónů skládá jedinou harmonii, protože vidí především dobro, vidí dříve konkrétního člověka než jeho chyby, lidi dříve než jejich skutky.

 

Hlavní rubrika: Niterné
Rubriky: Niterné
Datum zveřejnění: 9. června 2019

Duch utváří církev a svět jako místa synů a bratří. Synové a bratři – podstatná jména jsou přednější, než přídavná.
Žijeme v době kultury přívlastků, která opomíjí podstatu věcí, v kultuře inzultací, které bývají první odpovědí na názor, který nesdílím. A škodí jak tomu, kdo je urážen, tak tomu, kdo uráží.

Odplácet zlo zlem a stávat se z oběti pachatelem nepřináší spokojený život.
Pouze ten, kdo žije podle Ducha, vnáší pokoj do nesvornosti a smír do konfliktu.
Duchovní lidé odpovídají
dobrem na zlo,
mírností na aroganci,
dobrotou na zlobu,
mlčením na povyk,
modlitbou na klevety a
úsměvem na poraženectví.

Je třeba stavět Boží pohled před svůj. Teprve tehdy se věci mění: spolu s Duchem se z církve stává lid Boží, z misie se stává šíření radosti, kdy se druzí proměňují v bratry a sestry.
Ti jsou milováni tímtéž Otcem, milováni stejně, jako my.

František , Letnice 2019

Úžasný čas

Je tu zas ten úžasný čas.
Modlíme se za zemřelé.
Oni se přimlouvají za nás, vidouce Boží tvář.
Svatí drží palce.
Církev putující, zápasící, vítězná spolu!

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.