otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Co ještě umí Duch Svatý

Co ještě umí Duch Svatý

Duch svatý spojuje vzdálené, sjednocuje ty, kdo jsou daleko a shromažďuje rozptýlené. Z odlišných tónů skládá jedinou harmonii, protože vidí především dobro, vidí dříve konkrétního člověka než jeho chyby, lidi dříve než jejich skutky.

 

Hlavní rubrika: Niterné
Rubriky: Niterné
Datum zveřejnění: 9. června 2019

Duch utváří církev a svět jako místa synů a bratří. Synové a bratři – podstatná jména jsou přednější, než přídavná.
Žijeme v době kultury přívlastků, která opomíjí podstatu věcí, v kultuře inzultací, které bývají první odpovědí na názor, který nesdílím. A škodí jak tomu, kdo je urážen, tak tomu, kdo uráží.

Odplácet zlo zlem a stávat se z oběti pachatelem nepřináší spokojený život.
Pouze ten, kdo žije podle Ducha, vnáší pokoj do nesvornosti a smír do konfliktu.
Duchovní lidé odpovídají
dobrem na zlo,
mírností na aroganci,
dobrotou na zlobu,
mlčením na povyk,
modlitbou na klevety a
úsměvem na poraženectví.

Je třeba stavět Boží pohled před svůj. Teprve tehdy se věci mění: spolu s Duchem se z církve stává lid Boží, z misie se stává šíření radosti, kdy se druzí proměňují v bratry a sestry.
Ti jsou milováni tímtéž Otcem, milováni stejně, jako my.

František , Letnice 2019

Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.