otec Martin Holík

Otec Martin Holík

RSS

Pro pohodlné sledování obsahu těchto stránek si nastavte RSS čtečku. Možnosti jsou:

      Všechny texty        Komentář týdne Radia Proglas       rubrika Můj Deníčku   

 Stačí kliknout na příslušné podmenu a zvolit místo pro uložení trvalého odkazu.
Před uložením na lištu prohlížeče můžete upravit nadpis, který se bude objevovat.
Volil jsem co nejkratší, aby vám nezabíral na liště mnoho místa: mh-vse, mh-kom, mh-md.

Tři zdi

Mezi Bohem a námi stály tři oddělující zdi:
ZEĎ PŘIROZENOSTI byla zbořena Kristovým vtělením,
ZEĎ HŘÍCHU se zhroutila Kristovou smrtí na kříži,
ZEĎ SMRTI spadla Kristovým vzkříšením.
ALELUJA!

Při vstupu na internet

Všemohoucí, věčný Bože, tys nás stvořil ke svému obrazu a nařídil nám, abychom všechno dobré, pravdivé a krásné hledali především v božské osobě tvého jednorozeného Syna, našeho Pána, Ježíše Krista.
Prosíme tě, dej, abychom na přímluvu svatého Izidora, biskupa a učitele, na cestách internetem vedli své ruce a oči k tomu, co je milé tobě, a každého člověka, kterého potkáme, přijímali s láskou a trpělivostí.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.