otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Přečetl jsem * Karel Fořt: Život voněl člověčinou

P. Karel Fořt v rozhovoru s Janem Paulasem vzpomíná na svůj život. 

Rohovorů s osobnostmi jsou plná knihkupectví. Málokdy vás ale kniha zaujme natolik, abyste ji doslova nemohli odložit.

Hlavní rubrika: Kniha, film, koncert, divadlo
Rubriky: Kniha, film, koncert, divadlo
Datum zveřejnění: 27. září 2008

U vypravěče Karla Fořta je navíc životní výpověď umocněna úspornou strohostí, která pomáhá vyvarovat se jakékoli pompéznosti nebo sebeoslavy. Přitom popisuje události, v nichž mnhody šlo o život a také o něj lidé kolem něj přicházeli. V roce svatopavlovském nelze přehlédnout, že otec Karel všechno své konání měřil a měří očima víry. Dělal to proto, že se to má, ale ještě víc proto, že chtěl; s radostí, s plmou vervou.

 

Kniha je rozdělena do čtrnácti kapitol podle věku a podle místa působení vypravěče. Zvláště strhující jsou jednak kapitoly o nástupu komunismu a o útěku za hranice, jednak kapitoly z Afriky. Mnohé odstavce nejen mladšímu čtenáři objasní nejedno bílé místo na mapě faktů o promyšlené likvidaci křesťanů komunistickým režimem. Ukážou stručně pojem exulant, vypoví o lásce lidí ke své zemi v nezamýšlené a neplánované situaci života v cizině. Rozvláčnější jsou snad jen pasáže vzpomínání na práci v rádiu Svobodná Evropa; její působení však bylo mimořádně důležité.

Některé moderní prvky v životě církve, které jsou nám dnes samozřejmé, tenkrát samozřejmé nebyly. O. Karel patří k těm, kteří v mnohém dobrém předběhli II. vatikánský koncil.

Život voněl člověčinou je naprosto výstižný název knihy.

Karel Fořt, dnes bydlící střídavě v Mnichově a v Jižních Čechách, je ročník 1922. Jsem šťastný a hrdý, že mě a přátele uhostil nedávno v malé mnichovské hospůdce. Otče Karle, ať Ti život pozemský voní ještě dlouho.


Kniha je vybavena jmenným rejstříkem.

Edice Rozhovory, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007,

MC 250 Kč.

Tři zdi

Mezi Bohem a námi stály tři oddělující zdi:
ZEĎ PŘIROZENOSTI byla zbořena Kristovým vtělením,
ZEĎ HŘÍCHU se zhroutila Kristovou smrtí na kříži,
ZEĎ SMRTI spadla Kristovým vzkříšením.
ALELUJA!

Při vstupu na internet

Všemohoucí, věčný Bože, tys nás stvořil ke svému obrazu a nařídil nám, abychom všechno dobré, pravdivé a krásné hledali především v božské osobě tvého jednorozeného Syna, našeho Pána, Ježíše Krista.
Prosíme tě, dej, abychom na přímluvu svatého Izidora, biskupa a učitele, na cestách internetem vedli své ruce a oči k tomu, co je milé tobě, a každého člověka, kterého potkáme, přijímali s láskou a trpělivostí.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.