otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Stránky o Brnu a JM kraji

Jsem rodilý Brňan a své město mám rád, právě tak i jihomoravský kraj.


Noci kostelů: http://www.nockostelu.cz/?k=jihomoravsky

Brněnská muzejní noc: http://www.brnenskamuzejninoc.cz/


Urbancentrum Brna, kde můžete přemýšlet o výškových budovách ve městě. o budoucím vzhledu známých míst...: http://urbancentrum.brno.cz


O železničních stavbách, nejen o hlavním uzlu: http://www.europointbrno.cz/


Rodinné pasy s ohromnou nabídkou slev: http://jiznimorava.rodinnepasy.cz/

Rodinné pasy - všechny kraje Česka: http://www.rodinnepasy.cz


Brněnské podzení: www.druhebrno.cz


Tři zdi

Mezi Bohem a námi stály tři oddělující zdi:
ZEĎ PŘIROZENOSTI byla zbořena Kristovým vtělením,
ZEĎ HŘÍCHU se zhroutila Kristovou smrtí na kříži,
ZEĎ SMRTI spadla Kristovým vzkříšením.
ALELUJA!

Při vstupu na internet

Všemohoucí, věčný Bože, tys nás stvořil ke svému obrazu a nařídil nám, abychom všechno dobré, pravdivé a krásné hledali především v božské osobě tvého jednorozeného Syna, našeho Pána, Ježíše Krista.
Prosíme tě, dej, abychom na přímluvu svatého Izidora, biskupa a učitele, na cestách internetem vedli své ruce a oči k tomu, co je milé tobě, a každého člověka, kterého potkáme, přijímali s láskou a trpělivostí.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.