otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Stránky osobní

Stránky osob: milé, zajímavé, osobní, blogy, vlogy,...
Většina z nich časem zanikne. Svatební weby, weby s fotografiemi prvních dětí...


http://www.moctet.wz.cz/index-main.html

MocTet nejsou úplně osobní stránky, hlavní hybatelkou tohoto hudebního uskupení je však redaktorka Proglasu Radka Rozkovcová. Tak proto.


A ještě tyhle:


http://www.poutnik-jan.cz/

Stránky slovutného poutníka P. Jana Peňáze (Křtiny)


http://www.pcq.cz/   Prague Cello Quartet

Stránky čtyř výborných violoncellistů, našich přátel.


 

Tři zdi

Mezi Bohem a námi stály tři oddělující zdi:
ZEĎ PŘIROZENOSTI byla zbořena Kristovým vtělením,
ZEĎ HŘÍCHU se zhroutila Kristovou smrtí na kříži,
ZEĎ SMRTI spadla Kristovým vzkříšením.
ALELUJA!

Při vstupu na internet

Všemohoucí, věčný Bože, tys nás stvořil ke svému obrazu a nařídil nám, abychom všechno dobré, pravdivé a krásné hledali především v božské osobě tvého jednorozeného Syna, našeho Pána, Ježíše Krista.
Prosíme tě, dej, abychom na přímluvu svatého Izidora, biskupa a učitele, na cestách internetem vedli své ruce a oči k tomu, co je milé tobě, a každého člověka, kterého potkáme, přijímali s láskou a trpělivostí.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.