otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Nové sídlo Proglasu v Brně v areálu Amulle a.s., Olomoucká 7; budova se jmenuje Sedan.
Kaple Svatého Ducha, krůček po krůčku zařízenější a hezčí. Audio online, video připraveno.

Kaple Proglasu krůček po krůčku hezčí

Martin Holík zde vítá pozitivní lidi. Moje heslo: (Deus) audiendus - (Bůh) musí být slyšen. Jeho vlastnostmi jsou i smysl pro humor a něha. Co na Bohu a lidech oceňuješ Ty? Dobré čtení!
___________________________________________________________________

Matka Boží je více než jiné matka Matkou chudých. Maria poznala zblízka potíže a utrpení vyhnanců, protože sama dala život svému synu v chlévě. Kvůli Herodovým hrozbám utekla s Josefem a malým Ježíškem do jiné země. Uprchlický život poznačil na několik let Svatou rodinu. Kéž se tyto milované děti a všechny, kdo jim v Kristově jménu slouží, spojí v modlitbě k Matce chudých. Modlitba ať promění podanou ruku v objetí a sdílení nalezeného bratrství.

František, z poselství k 4. Svět. dnu chudých

Je vždy užitečné vyprávět Bohu svůj příběh: i když to nezmění zprávy a události, změní to smysl i perspektivu. Vyprávět o sobě Pánu znamená vystavit se jeho láskyplnému a slitovnému pohledu na nás a na druhé. Jemu můžeme vyprávět příběhy, které prožíváme, k němu můžeme přivést lidi, jemu můžeme svěřit různé situace. S ním můžeme rozvazovat uzly svého životního plátna, zašívat trhliny a díry. Jak moc to všichni potřebujeme!

pF, Poselství ke svět dni sděl. prostředků 2020 

- Chtěl jsem se poradit v důležité věci, Veverko. - A myslíš, Jácíčku, že já to budu vědět?
- Inu, mohla bys, řekl Jácíček a Veverka začala být hned šťastná.  Každý totiž začne být hned šťastný, když vidí, že ho někdo potřebuje. Každý totiž potřebuje, aby ho někdo potřeboval. *

Daisy Mrázková: Haló, Jácíčku

Modlitba za lidi v médiích

Pane, uč nás vycházet ze svého já, vydávat se cestou hledání pravdy.
Uč nás jít a vidět, uč nás naslouchat, neživit předsudky, nedělat rychlé závěry.
Uč nás jít tam, kam nikdo nechce jít, vyhradit si čas, abychom pochopili,
abychom se zaměřili na to, co je podstatné,
nenechali se rozptylovat nadbytečným,
abychom rozlišovali klamné zdání od pravdy.
Dej nám milost rozpoznávat tvé příbytky ve světě
a poctivě vyprávět o tom, co jsme viděli.

František v Erbílu 7. 3. 2021

Dnes potvrzujeme, že bratrství je silnější než bratrovražda, že naděje je silnější než nenávist a mír mocnější než válka.

AntiCovid modlitba

Dej mi, Pane, rozum, víru,
chraň mě od ko-rona víru!

Průvodce po demokracii

Průvodce po demokracii

Poselství k 55. světovému dni modliteb za sdělovací prostředky

Poselství k 55. světovému dni modliteb za sdělovací prostředky

Komentář biskupa Holuba: Solidarita v době pandemie

Komentář biskupa Holuba: Solidarita v době pandemie