otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Pěkně zdravím, milý návštěvníku,

tento web je určen lidem, smýšlejícím pozitivně. Není ani hlasem katolické církve, ani hlasem Radia Proglas, i když budu šťastný, když tomu tak bude. Instituce ovšem není člověk, hihi. Pokouším se tento prostor, byť nepravidelně, využít "ad maiorem Dei gloriam". Snažím se pracovat a žít podle hesla (Deus) audiendus - (Bůh) musí být slyšen. Dále se domnívám, že jeho silnou vlastností je smysl pro humor, a dále něha. Čeho si na Bohu ceníte vy? Přijměte možnost porovnat své smýšlení a názory s mými. Doporučte mi sami, co mám číst já. Díky. 
Vše dobré přeje otec Martin Holík 

FB-velikonoce-2017_32000x1300

Víra není útočištěm pro lidi bez odvahy, ale je rozšířením života odvážných. Víra není světlem, které rozptýlí všechny naše temnoty, ale lampou, která vede naše kroky nocí, a to na cestu stačí.   Papež František, 12/2013

- Chtěl jsem se poradit v důležité věci, Veverko. - A myslíš, Jácíčku, že já to budu vědět?
- Inu, mohla bys, řekl Jácíček a Veverka začala být hned šťastná.  Každý totiž začne být hned šťastný, když vidí, že ho někdo potřebuje. Každý totiž potřebuje, aby ho někdo potřeboval.
Daisy Mrázková: Haló, Jácíčku, s. 14

Při vstupu na internet

Všemohoucí, věčný Bože, tys nás stvořil ke svému obrazu a nařídil nám, abychom všechno dobré, pravdivé a krásné hledali především v božské osobě tvého jednorozeného Syna, našeho Pána, Ježíše Krista.
Prosíme tě, dej, abychom na přímluvu svatého Izidora, biskupa a učitele, na cestách internetem vedli své ruce a oči k tomu, co je milé tobě, a každého člověka, kterého potkáme, přijímali s láskou a trpělivostí.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen

Já na tu věž nepolezu

Já na tu věž nepolezu

Každý potřebujeme své Lurdy, svou Fatimu

Každý potřebujeme své Lurdy, svou Fatimu

Je to s podivem

Je to s podivem