otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Fara, vzácný okamžik uklizeného stolu!

Pěkně zdravím, milí návštěvníci, tento web je určen pozitivním lidem. Není hlasem ani katolické církve, ani Radia Proglas, i když budu šťastný, když tomu tak bude. Instituce ovšem není člověk, hihi. Pokouším se tento prostor využít "ad maiorem Dei gloriam", chci žít podle hesla (Deus) audiendus - (Bůh) musí být slyšen. Domnívám se, že silnou Boží vlastností je smysl pro humor, a též něha. Čeho si na Bohu ceníte vy? Porovnávejte své smýšlení a názory s mými. Doporučte mi sami, co mám číst já. Díky. Vše dobré přeje otec Martin Holík.

______________________________________________________________________

Obnovte si milánkové vědomí, že bohaté učení evangelia a církve nespočívá v sérii zákazů; zákazy opravdové touhy po štěstí dusí! Naopak, jde o celoživotní plán, jenž je schopný uchvátit srdce a vést k následování Krista, mistra a Pána.
papež František mladým do Olomouce na Celostátní setkání mladých, 15. srpna 2017
 

Víra není útočištěm pro lidi bez odvahy, ale je rozšířením života odvážných. Víra není světlem, které rozptýlí všechny naše temnoty, ale lampou, která vede naše kroky nocí, a to na cestu stačí.   Papež František, 12/2013

- Chtěl jsem se poradit v důležité věci, Veverko. - A myslíš, Jácíčku, že já to budu vědět?
- Inu, mohla bys, řekl Jácíček a Veverka začala být hned šťastná.  Každý totiž začne být hned šťastný, když vidí, že ho někdo potřebuje. Každý totiž potřebuje, aby ho někdo potřeboval.
Daisy Mrázková: Haló, Jácíčku, s. 14

A nepředstavujme si, že starost je záslužnější
než radost...

Sören Kiergegaard

Rozvrkočený stav světa - pohledy z různých stran

Každý, komu leží na srdci přítomnost i budoucnost vlastní, budoucnost světa kolem sebe i toho velkého, a v něm stojící živé církve, by si to Salve měl opatřit a o obsahu uvažovat, rokovat, přemýšlet, modlit se - a konat. A do prasátka házet korunu denně na "další Salve".
Salve 1/2017

Nedělní modlitba

Nedělní modlitba

Poselství papeže Františka k 1. Světovému dni chudých

Poselství papeže Františka k 1. Světovému dni chudých

Při sobotní vycházce

Při sobotní vycházce