otec Martin Holík

Otec Martin Holík

IMG_20191130_152250_FB

Martin Holík zde vítá pozitivní lidi. Moje heslo: (Deus) audiendus - (Bůh) musí být slyšen. Jeho vlastnostmi jsou i smysl pro humor a něha. Co na Bohu a lidech oceňuješ Ty? Dobré čtení!
___________________________________________________________________

Škoda každého dobrého slova, které se neřekne. * Jiří Stránský, † 29. 5. 2019
 
Nejspíš jsme v době, kdy jistá dějinná podoba církve odchází. Církev, která se považovala za bohatou svou morální úrovní, církev, která se považovala za sytou svým věděním, církev, která se usmívala na svět, jistá svou mocí.
Snad příchází církev chudá, která čeká na milost svého Pána, církev hladovící po pravdě evangelia, církev, která pláče s utlačovanými tohoto světa.
Církev se ve svých institucích otřásá. Kristus Ježíš zůstává pevným bodem naší víry.
* P. Benedikt Mohelník OP,  2/2019
 

Víra není útočištěm pro lidi bez odvahy, ale je rozšířením života odvážných. Víra není světlem, které rozptýlí všechny naše temnoty, ale lampou, která vede naše kroky nocí, a to na cestu stačí. * Papež František, 12/2013

- Chtěl jsem se poradit v důležité věci, Veverko. - A myslíš, Jácíčku, že já to budu vědět?
- Inu, mohla bys, řekl Jácíček a Veverka začala být hned šťastná.  Každý totiž začne být hned šťastný, když vidí, že ho někdo potřebuje. Každý totiž potřebuje, aby ho někdo potřeboval. * Daisy Mrázková: Haló, Jácíčku

Betlémské jesličky

Narozením v jesličkách Bůh zahajuje jedinou velikou revoluci, která dává naději a důstojnost vyděděným a marginalizovaným: revoluci lásky, revoluci něhy. Z jesliček Ježíš hlásá mírnou mocí výzvu: dělme se s těmi posledními! Je to cesta k lidštějšímu a bratrštějšímu světu, z něhož není nikdo vyloučen, ani odsunut na okraj.

Apoštolský list papeže Františka o významu a hodnotě jesliček

Domov mám u něho i já

Domov mám u něho i já

Komentář Kateřiny Koubové - Otázky, které nás zastihnou nepřipravené

Komentář Kateřiny Koubové - Otázky, které nás zastihnou nepřipravené

Radujte se s námi!

Radujte se s námi!