otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Při cestě z fary do rádia, na rohu ulic Rudišova a Sedlákova, půlka dubna 2018Web pro pozitivní lidi. Není hlasem ani katolické církve, ani Radia Proglas, i když soulad potěší. Instituce ale není člověk, hihi. Píši "ad maiorem Dei gloriam", chci žít podle hesla (Deus) audiendus - (Bůh) musí být slyšen. Silnou Boží vlastností je dle mne smysl pro humor, a též něha. Čeho si na Bohu a lidech ceníš Ty? Dobré čtení přeje Martin Holík. _________________________________________________________________

Bože, hořím nadějí, že věci, které se nedějí, se stanou!    Bohuslav Reynek

Cílem cesty veškerenstva je plnost Boží, které již dosáhl zmrtvýchvstalý Kristus, osa všeobecného zrání. Teilhard de Chardin, připomenutý p. Františkem v encyklice Laudato si´.

Víra není útočištěm pro lidi bez odvahy, ale je rozšířením života odvážných. Víra není světlem, které rozptýlí všechny naše temnoty, ale lampou, která vede naše kroky nocí, a to na cestu stačí.              Papež František, 12/2013

- Chtěl jsem se poradit v důležité věci, Veverko. - A myslíš, Jácíčku, že já to budu vědět?
- Inu, mohla bys, řekl Jácíček a Veverka začala být hned šťastná.  Každý totiž začne být hned šťastný, když vidí, že ho někdo potřebuje. Každý totiž potřebuje, aby ho někdo potřeboval.
 Daisy Mrázková: Haló, Jácíčku, s. 14

Pěkné prázdniny přeji!

Pěkné prázdniny přeji!

Komentář kardinála Duky: Neztraťme pouto mezi generacemi

Komentář kardinála Duky: Neztraťme pouto mezi generacemi

Komentář týdne Tomáše Halíka - k sedmdesátinám

Komentář týdne Tomáše Halíka - k sedmdesátinám