otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Fara, vzácný okamžik uklizeného stolu!

Pěkně zdravím, milí návštěvníci, tento web je určen pozitivním lidem. Není hlasem ani katolické církve, ani Radia Proglas, i když budu šťastný, když tomu tak bude. Instituce ovšem není člověk, hihi. Pokouším se tento prostor využít "ad maiorem Dei gloriam", chci žít podle hesla (Deus) audiendus - (Bůh) musí být slyšen. Domnívám se, že silnou Boží vlastností je smysl pro humor, a též něha. Čeho si na Bohu ceníte vy? Porovnávejte své smýšlení a názory s mými. Doporučte mi sami, co mám číst já. Díky. Vše dobré přeje otec Martin Holík.

______________________________________________________________________

V angličtině by se slovo Bible mohlo číst jako zkratka pro „Basic Instructions Before Leaving Earth“ – Základní pokyny před opuštěním Země. Pouze skrze vztah s Ježíšem můžeme opravdu poznat Boha a získat věčný život. To je vrcholné poselství Bible – Starého a Nového zákona.                                   P. Michel Remery: Twetuj s Bohem
 
Obnovte si milánkové vědomí, že bohaté učení evangelia a církve nespočívá v sérii zákazů; zákazy opravdové touhy po štěstí dusí! Naopak, jde o celoživotní plán, jenž je schopný uchvátit srdce a vést k následování Krista, mistra a Pána.
papež František mladým do Olomouce na Celostátní setkání mladých, 15. srpna 2017
 

Víra není útočištěm pro lidi bez odvahy, ale je rozšířením života odvážných. Víra není světlem, které rozptýlí všechny naše temnoty, ale lampou, která vede naše kroky nocí, a to na cestu stačí.   Papež František, 12/2013

- Chtěl jsem se poradit v důležité věci, Veverko. - A myslíš, Jácíčku, že já to budu vědět?
- Inu, mohla bys, řekl Jácíček a Veverka začala být hned šťastná.  Každý totiž začne být hned šťastný, když vidí, že ho někdo potřebuje. Každý totiž potřebuje, aby ho někdo potřeboval.
Daisy Mrázková: Haló, Jácíčku, s. 14

A nepředstavujme si, že starost je záslužnější
než radost...

Sören Kiergegaard

Radost lásky

Recept na každé soužití s našimi bližními podle Amoris laetitia: přijímat, doprovázet, rozpoznávat a integrovat.

Jsme voláni k lásce k chudým.

Způsob, jakým miloval Boží Syn, spočívá na dvou pilířích
1. Bůh miloval jako první a
2. miloval tak, že dal sebe sama celého, včetně svého života.

K čemu je číst Bibli?

K čemu je číst Bibli?

Komentář týdne: Jan Sokol přemítá o prezidentských volbách

Komentář týdne: Jan Sokol přemítá o prezidentských volbách

K prezidentským volbám 2018 - Martin Holík

K prezidentským volbám 2018 - Martin Holík