otec Martin Holík

Otec Martin Holík

IMG_20191126_163601

Martin Holík zde vítá pozitivní lidi. Moje heslo: (Deus) audiendus - (Bůh) musí být slyšen. Jeho vlastnostmi jsou i smysl pro humor a něha. Co na Bohu a lidech oceňuješ Ty? Dobré čtení!
___________________________________________________________________

Největším a nejhezčím potenciálem médií je možnost navázat dlouhodobý vztah důvěry. Stejně jako v životě je i u médií vztah k druhému, možnost důvěřovat a spolehnout se na profesionální přístup základem důstojné existence. Nadávání na média je můj oblíbený sport, ale vždycky kritizuju zcela věcně a adresně – konkrétní článek, titulek, způsob vyprávění. Totéž bych radil i vašim posluchačům. My v médiích se od vás můžeme mnohému přiučit.
Petr Vizina, 12/2019, brana.cb.cz

Škoda každého dobrého slova, které se neřekne. * Jiří Stránský, † 29. 5. 2019
 
Nejspíš jsme v době, kdy jistá dějinná podoba církve odchází. Církev, která se považovala za bohatou svou morální úrovní, církev, která se považovala za sytou svým věděním, církev, která se usmívala na svět, jistá svou mocí.
Snad příchází církev chudá, která čeká na milost svého Pána, církev hladovící po pravdě evangelia, církev, která pláče s utlačovanými tohoto světa.
Církev se ve svých institucích otřásá. Kristus Ježíš zůstává pevným bodem naší víry.
* P. Benedikt Mohelník OP,  2/2019

- Chtěl jsem se poradit v důležité věci, Veverko. - A myslíš, Jácíčku, že já to budu vědět?
- Inu, mohla bys, řekl Jácíček a Veverka začala být hned šťastná.  Každý totiž začne být hned šťastný, když vidí, že ho někdo potřebuje. Každý totiž potřebuje, aby ho někdo potřeboval. * Daisy Mrázková: Haló, Jácíčku

František, prosinec 2012

Víra není útočištěm pro lidi
bez odvahy,
ale je rozšířením života odvážných.
Víra není světlem,
které rozptýlí všechny naše temnoty,
ale lampou,
která vede naše kroky nocí,
a to na cestu stačí.

Aperuit illis - Otevřel jim

Aperuit illis - Otevřel jim

Komentář Vojtěcha Maška: Vlastníci ve sdíleném světě

Komentář Vojtěcha Maška: Vlastníci ve sdíleném světě

Komentář Marie Kolářové: Novoroční předsevzetí

Komentář Marie Kolářové: Novoroční předsevzetí