otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Málokdo při cestě Itálií vynechá Františkovo Assisi. Ten si ovšem v telecích letech s kamarádíčky vyhazoval z kopýtka šarvátkami s mladíky z Perugie. Neuvěřitelné, nádherné  město. Nevynechejte!

Perugia_IMG_20211120_164046Perugia_2_IMG_20211120_162739

Martin Holík zde vítá pozitivní lidi. Moje heslo: (Deus) audiendus - (Bůh) musí být slyšen. Jeho vlastnostmi jsou i smysl pro humor a něha. Co na Bohu a lidech oceňuješ Ty? Dobré čtení!
___________________________________________________________________

- Chtěl jsem se poradit v důležité věci, Veverko. - A myslíš, Jácíčku, že já to budu vědět?
- Inu, mohla bys, řekl Jácíček a Veverka začala být hned šťastná.  Každý totiž začne být hned šťastný, když vidí, že ho někdo potřebuje. Každý totiž potřebuje, aby ho někdo potřeboval. *

Daisy Mrázková: Haló, Jácíčku

Kristova cirkev chce být „fontánou“ naděje v životě lidí. Je to riziko. Je to výzva.

Papež František, promluva u sv. Martina, Bratislava, 13. 9. 2021

Každý den si kladu otázku, jestli jsme ještě vůbec na Boha zvědaví; jsem přesvědčen, že on na nás je zvědav pořád víc.“

Dodo Gombár, režisér díla Hrad v nitru - o Terezii z Avily

Modlitba z poselství ke dni uprchlíků

Pane, učiň nás nositeli naděje, aby tam, kde je tma, zazářilo tvé světlo,
a tam, kde je rezignace, ať se znovu zrodí důvěra v budoucnost.
Pane, učiň nás nástroji své spravedlnosti, aby tam, kde je vyloučení, vzkvétalo bratrství,
a tam, kde je nenasytnost, se rozmáhalo sdílení.
Pane, učiň nás tvůrci svého království spolu s migranty, uprchlíky a všemi obyvateli periferií.
Pane, dej, ať se naučíme poznávat, jak je krásné žít spolu jako bratři a sestry.
Amen.

Poselství ke 108. svět. dni uprchlíků 25. září 2022

Poselství ke 108. svět. dni uprchlíků 25. září 2022

Poselství papeže Františka ke 2. svět. dni seniorů

Poselství papeže Františka ke 2. svět. dni seniorů

Modlitba z poselství Františka ke dni uprchlíků

Modlitba z poselství Františka ke dni uprchlíků