otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Hrad Veveří nad Brněnskou přehradou, založen 1059 (pís. doložen 1213). Klik: Sinaj-svítání.

Veveří-nad-Brněnskou-přehradou_IMG_20201010_124035_effects_1

Martin Holík zde vítá pozitivní lidi. Moje heslo: (Deus) audiendus - (Bůh) musí být slyšen. Jeho vlastnostmi jsou i smysl pro humor a něha. Co na Bohu a lidech oceňuješ Ty? Dobré čtení!
___________________________________________________________________

Matka Boží je více než jiné matka Matkou chudých. Maria poznala zblízka potíže a utrpení vyhnanců, protože sama dala život svému synu v chlévě. Kvůli Herodovým hrozbám utekla s Josefem a malým Ježíškem do jiné země. Uprchlický život poznačil na několik let Svatou rodinu. Kéž se tyto milované děti a všechny, kdo jim v Kristově jménu slouží, spojí v modlitbě k Matce chudých. Modlitba ať promění podanou ruku v objetí a sdílení nalezeného bratrství.

František, z poselství k 4. Svět. dnu chudých

Je vždy užitečné vyprávět Bohu svůj příběh: i když to nezmění zprávy a události, změní to smysl i perspektivu. Vyprávět o sobě Pánu znamená vystavit se jeho láskyplnému a slitovnému pohledu na nás a na druhé. Jemu můžeme vyprávět příběhy, které prožíváme, k němu můžeme přivést lidi, jemu můžeme svěřit různé situace. S ním můžeme rozvazovat uzly svého životního plátna, zašívat trhliny a díry. Jak moc to všichni potřebujeme!

pF, Poselství ke svět dni sděl. prostředků 2020 

- Chtěl jsem se poradit v důležité věci, Veverko. - A myslíš, Jácíčku, že já to budu vědět?
- Inu, mohla bys, řekl Jácíček a Veverka začala být hned šťastná.  Každý totiž začne být hned šťastný, když vidí, že ho někdo potřebuje. Každý totiž potřebuje, aby ho někdo potřeboval. *

Daisy Mrázková: Haló, Jácíčku

Terezie z Ávily: Hrad v nitru

Náhle ke mně – ve snu – přišel Bůh,
sklonil se a pohladil mi vlasy:
Vstávej, Dítě, už je čistý vzduch,
nesmíš spát, jsi součástí té krásy!

AntiCovid modlitba

Dej mi, Pane, rozum, víru,
chraň mě od ko-rona víru!

Komentář Romana Češky: Novoroční zamyšlení ekonoma

Komentář Romana Češky: Novoroční zamyšlení ekonoma

Komentář Ivana Gabala: Rok 2021 jako rok obratu

Komentář Ivana Gabala: Rok 2021 jako rok obratu

Apoštolský list Františka „Patris Corde“

Apoštolský list Františka „Patris Corde“