otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Křesťanské weby

Weby, které dělají křesťané

Je jich velké množství, uvádím jen některé.
Dobře aktualizovaná je přehledovka na :

http://ambit.simeon.cz/


Charismatická obnova   http://www.cho.cz/

Stránky Charismatické obnovy (2007 v Brně)


Biskupství brněnské   http://www.biskupstvi.cz


Karmelitánské nakladatelství   http://www.kna.cz/


Kostely v ČR www.kostely.cz

Kostely v České republice, foto, popisky, mapová lokalizace

www.ibohosluzby.cz


Portál Víra   http://www.vira.cz/    www.pastorace.cz   www.modlitba.cz

www.manzelstvi.cz  deti.vira.cz

Stránky nepostradatelné pro křesťanův organismus.


Rádio Lumen   http://www.lumen.sk/


Tv Lux, Bratislava   http://www.tvlux.sk/

Slovenská katolická televize...


Tv Noe - tv dobrých zpráv   http://www.tvnoe.cz/


Kirche in Not   http://www.kircheinnot.de/

 Web společnosti podporující křesťany v nouzi 


Kruciáta  http://kruciata.cz
Modlitební úsilí za záchranu nenarozených dětí.


Převorství Nový dvůr OCSO - trapisté

http://www.novydvur.cz


 Renovabis   http://www.renovabis.de/

Web organizace podporující křesťany ve světě


Katolík   http://www.katolik.cz/


Pražské arcibiskupství   http://www.apha.cz/

 Stránky pražské arcidiecéze


Signály   http://www.signaly.cz/

 Komunitní web od mladých křesťanů a pro mladé křesťany


 

Úžasný čas

Je tu zas ten úžasný čas.
Modlíme se za zemřelé.
Oni se přimlouvají za nás, vidouce Boží tvář.
Svatí drží palce.
Církev putující, zápasící, vítězná spolu!

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.