otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Křesťanské weby

Weby, které dělají křesťané

Je jich velké množství, uvádím jen některé.
Dobře aktualizovaná je přehledovka na :

http://ambit.simeon.cz/


Charismatická obnova   http://www.cho.cz/

Stránky Charismatické obnovy (2007 v Brně)


Biskupství brněnské   http://www.biskupstvi.cz


Karmelitánské nakladatelství   http://www.kna.cz/


Kostely v ČR www.kostely.cz

Kostely v České republice, foto, popisky, mapová lokalizace

www.ibohosluzby.cz


Portál Víra   http://www.vira.cz/    www.pastorace.cz   www.modlitba.cz

www.manzelstvi.cz  deti.vira.cz

Stránky nepostradatelné pro křesťanův organismus.


Rádio Lumen   http://www.lumen.sk/


Tv Lux, Bratislava   http://www.tvlux.sk/

Slovenská katolická televize...


Tv Noe - tv dobrých zpráv   http://www.tvnoe.cz/


Kirche in Not   http://www.kircheinnot.de/

 Web společnosti podporující křesťany v nouzi 


Kruciáta  http://kruciata.cz
Modlitební úsilí za záchranu nenarozených dětí.


Převorství Nový dvůr OCSO - trapisté

http://www.novydvur.cz


 Renovabis   http://www.renovabis.de/

Web organizace podporující křesťany ve světě


Katolík   http://www.katolik.cz/


Pražské arcibiskupství   http://www.apha.cz/

 Stránky pražské arcidiecéze


Signály   http://www.signaly.cz/

 Komunitní web od mladých křesťanů a pro mladé křesťany


 

Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.