otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Proglas, Noe, spolu@krestanskamedia

Rubrika o médiích v rukách křesťanů. Cítíme potřebu více spolu pracovat. Daří se nám to skrze neformální uskupení spolu@krestanskamedia.cz

Radujte se s námi!

8. prosince 2019
Radujte se s námi!

Lidé z Proglasu se dnes radují ze dvou důvodů. Radujte se s námi!
8. prosince 2019 v poledne se dovršuje dvacátý čtvrtý a zahajuje dvacátý pátý rok vysílání Proglasu.
Druhý důvod je radost z člověka, který byl tak pohotový, že v prazvláštní situaci neztratil hlavu a prosvětlil všechny naše dny.

Chvála prázdninových plánovačů a uživatelů

20. června 2019
Chvála prázdninových plánovačů a uživatelů

V dubnu má narozeniny nejstarší z nás tří bratrů, byla to pěkná příležitost zavzpomínat na události z mládí.

Seminář Proglasu 2016

11. listopadu 2016
Seminář Proglasu 2016

V Brně v Proglasu probíhá pod záštitou biskupa Vojtěcha Cikrleho specializovaný seminář Manipulace v médiích.

K deseti letům vysílání Tv Noe 2016

10. května 2016
K deseti letům vysílání Tv Noe 2016

Mírně krácený text jsem napsal pro Katolický týdeník - květen 2016. Zde je má nekrácená vzpomínka: Na počátky spolupráce se sdružením Telepace i na první samostatné kroky TV Noe vzpomíná spoluzakladatel Mons. Martin Holík, ředitel Radia Proglas.

 

Mám plnou hlavu

29. ledna 2016
Mám plnou hlavu

Mám plnou hlavu. Čeho? Starostí? Muži mívají plnou hlavu žen, ženy mužů. Táta má plnou hlavu přemýšlení o dobudování podkroví, máma jejich dětí. Kurátorka má plnou hlavu vernisáže výstavy, rybář milého zátiší řeky.
Řeklo by se, že ředitel Proglasu má plnou hlavu starostí o rádio; o zaměstnance, o úhradu faktur, o platnost smluv.

O médiích v postmoderním světě

18. března 2010
O médiích v postmoderním světě

V pátek 12. března 2010 byl hostem pořadu Média v postmoderním světě, vysílaného na Českém rozhlasu 6, i ředitel Proglasu P. Martin Holík. Společně s Michalem Otřísalem z náboženské redakce České televize a P. Petrem Kolářem SJ, dlouholetým členem redakce náboženského vysílání Českého rozhlasu, diskutovali na téma: Křesťanská média v dnešním mediálním prostoru. Záznam rozhovoru si můžete poslechnout v archivu ČRo 6, v písemné podobě je také k nahlédnutí, klikněte (čtěte) níže.

Tv Noe nástrojem americké propagandy?

28. listopadu 2008
Tv Noe nástrojem americké propagandy?

Pustit se dnes do práce v médiích není jen tak. Nikdy nevíte, která vám přiletí zleva a která zprava. Jeden poměrně drsný článek na adresu Tv Noe jsem zachytil na webu jezuity Václava Umlaufa. Není to poprvé. Vůbec se nedomnívám, že Proglas a Tv Noe jsou vynikající, ale... čtěte sami.

AntiCovid modlitba

Dej mi, Pane, rozum, víru,
chraň mě od ko-rona víru!

Při vstupu na internet

Všemohoucí, věčný Bože, tys nás stvořil ke svému obrazu a nařídil nám, abychom všechno dobré, pravdivé a krásné hledali především v božské osobě tvého jednorozeného Syna, našeho Pána, Ježíše Krista.
Prosíme tě, dej, abychom na přímluvu svatého Izidora, biskupa a učitele, na cestách internetem vedli své ruce a oči k tomu, co je milé tobě, a každého člověka, kterého potkáme, přijímali s láskou a trpělivostí.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.