otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Radujte se s námi!

Radujte se s námi!

Lidé z Proglasu se dnes radují ze dvou důvodů. Radujte se s námi!
8. prosince 2019 v poledne se dovršuje dvacátý čtvrtý a zahajuje dvacátý pátý rok vysílání Proglasu.
Druhý důvod je radost z člověka, který byl tak pohotový, že v prazvláštní situaci neztratil hlavu a prosvětlil všechny naše dny.

V neuvěřitelně dlouhatém betlémě starobylé katedrály ve francouzském Štrasburku je ten výjev nádherně figurálně znázorněn. Je v pořadí scén první, podle historické posloupnosti Božího plánu spásy. Tím člověkem je Maria z Nazareta, děvče Joachima a Anny, pozdější manželka Josefova a máma Ježíše, narozeného v Betlémě.

Mše svatá ze studia Proglasu s hlavním celebrantem biskupem Pavlem Konzbulem je poděkováním za ta léta, poděkování pracovníkům, podporovatelům, tvůrcům, posluchačům. Rozhlasová rodina není virtuální, ale skutečná, je rozprostřená po celé zemi a také po jiných částech světa.

Papež František v začátku adventu vydal Apoštolský list Admirabile signum, který můžeme přeložit jako Podivuhodné, báječné, jedinečné, zázračné znamení.

Hovoří o bezprecedentně jedinečné historické betlémské události a také o neobyčejném způsobu, jakým si ji připomínáme, totiž stavěním betléma s figurkami, krajinou, příbytky. František vzpomíná na svého papežského patrona Františka z Assissi, kterému vesničané v Grecciu nadšeně vyhověli v jeho zvláštní prosbě napodobit, znázornit ve Štědrovečerní noci to, co se stalo před 1233 lety v Betlémě.

A tato událost by nemohla nastat bez lásky dvou vynikajících lidí, Joachima a Anny. Ano, dnešek je oslavou jejich manželského tělesného spojení. Z něj vzchází přečistá dceruška Maria, která ve věku, kdy se tenkrát vdávalo a ženilo, plánuje budoucí život. A táž dívenka přitaká podivuhodnému způsobu početí svého Syna.

V těchto dnech jako lék na každou tíseň nebo zármutek doporučuji číst citovaný jedinečný Františkův list. Na Proglasu jej uslyšíte o Štědrém večeru v 17 a o Božím Hodu v 15 hodin celý. Jím také dnešní slovo zakončím.

„Srdce betléma začne tlouci, když v den Narození Páně, vložíme do jesliček figurku Dítěte Ježíše.

Proč vzbuzují jesličky takový úžas a dojímají nás? Především proto, že ukazují Boží něhu. Stvořitel veškerenstva se snižuje k naší nepatrnosti. Ten,  který se narodil z Marie, je zdrojem a oporou každého života. V Ježíši nám Otec daroval bratra, který nás přichází hledat, když jsme dezorientovaní a ztrácíme směr; věrného přítele, který je nám stále nablízku.“

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.