otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Co prošlo mojí hlavou a klávesnicí...

Komentář Martina Holíka k Františkově pontifikátu: Přes malé škvírky

16. března 2019
Komentář Martina Holíka k Františkově pontifikátu: Přes malé škvírky

Když jsem uslyšel Jorge Mario Bergoglio, řekl jsem si: Ach jé, románské jméno. Jakmile ovšem zaznělo: Fratelli e sorelle, buona sera, otevřel jsem ústa údivem – obyčejný pozdrav – on bude normální!, píše nadšeně jeden katolík na sociální síti.

Komentář týdne: 20 let v NATO - bezpečí a sdílená odpovědnost

9. března 2019
Komentář týdne: 20 let v NATO - bezpečí a sdílená odpovědnost

V souvislosti s nadcházejícím 20. výročím vstupu České republiky do Severoatlantické aliance přinášíme z našeho archivu Komentář týdne, který připravil sociolog, bezpečnostní expert a bývalý poslanec Ivan Gabal.

Uvedení postní

7. března 2019
Uvedení postní

O Noemově Arše a duze smlouvy a o 40 dnech Ježíšova přebývání na poušti.

Postní trojice

6. března 2019
Postní trojice

Modlitba, půst, štědrost.
Nejde o výkon, ale o návrat k plnosti; k plánu, přichystanému každému z nás s nesmírně laskavou pečlivostí na míru – samotným Bohem!

Naléhavý úmysl modlitby papeže Františka na březen 2019

5. března 2019
Naléhavý úmysl modlitby papeže Františka na březen 2019

Abychom prožívali přípravu na Velikonoce s vědomím, že naše připodobnění Kristu je nedocenitelným darem Božího milosrdenství.

Poselství papeže Františka k postní době 2019

3. března 2019
Poselství papeže Františka k postní době 2019

Letošní papožovo Poselství k postní době má v podtitulu motto: Vždyť tvorstvo v očekávání touží po zjevení Božích synů.(Řím 8,19). PDF verze.

Komentář týdne biskupa Tomáše Holuba k začátku postu 2019

2. března 2019
Komentář týdne biskupa Tomáše Holuba k začátku postu 2019

Biskup Tomáš Holub uvažuje o postní době před Velikonocemi. Mluví nejen o tom, jaká může skrývat rizika. Příspěvek nese název: Během postu se nemáme zaměřovat jenom na výkony.
Celý text je k dispozici v audioverzi.

Modlitba za sdělovací prostředky

Pane, učiň nás nástrojem svého pokoje.
Ať dokážeme rozpoznávat zlo, které se vkrádá do komunikace, která nevytváří společenství.
Ať jsme schopni odstranit jedovatost ze svého posuzování.
Pomoz nám hovořit o druhých jako o svých bratřích a sestrách.
Ty, jenž jsi věrný a důvěryhodný, dej, ať jsou naše slova semínky dobra pro tento svět:

kde je hluk, ať se cvičíme v naslouchání,
kde je zmatek, ať vzbuzujeme soulad,
kde je nejednoznačnost, ať přinášíme srozumitelnost,
kde je vylučování, ať přinášíme sdílení,
kde je senzacechtivost, ať užíváme střízlivost,
kde je povrchnost, ať klademe opravdové otázky,
kde jsou předsudky, ať vzbuzujeme důvěru,
kde je agresivita, ať přinášíme úctu,
kde je faleš, ať přinášíme pravdu.

Amen.