otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Co prošlo mojí hlavou a klávesnicí...

Někdo, koho miluji

21. června 2020
Někdo, koho miluji

Je tu někdo, koho miluji.

Komentář Marie Kolářové: Cestovat, nebo jet k moři

20. června 2020
Komentář Marie Kolářové: Cestovat, nebo jet k moři

V předposledním  červnovém Komentáři týdne se právnička Marie Kolářová zamýšlí nad tím, jak v době koronaviru vyrazit na prázdninové cesty tak, aby pro nás byly obohacující i něčím víc než jen samotným cílem, ke kterému směřujeme.

Komentář Kristiny Koldinské - Tahle země má být pro starý

14. června 2020
Komentář Kristiny Koldinské - Tahle země má být pro starý

V Komentáři týdne tentokrát sdílí své zkušenosti z období koronavirové pandemie právnička a členka komunity Santegidio Kristina Koldinská, která se zároveň zamýšlí nad tím, jak jsme se jako společnost v této krizi zachovali k seniorům.

Motýl má pravdu

7. června 2020
Motýl má pravdu

Kreslený vtip. Policista tázavě hledí na řidiče zastaveného vozu. V ruce má jeho řidičák, na fotce je – kukla. Za volantem – motýl. Motýl: „No jsem to já. Ta fotka je stará!“

Komentář Jiřího Zajíce - Karanténa a děti

6. června 2020
Komentář Jiřího Zajíce - Karanténa a děti

V prvním červnovém Komentáři týdne se pedagog a publicista Jiří Zajíc zamýšlí nad tím, co  nám nedávná karanténí opatření odhalila o stavu, ve kterém se nachází české školství.

Deničku, je mi tohle zapotřebí?

5. června 2020
Deničku, je mi tohle zapotřebí?

Deníčku, posuď sám. Poslouchej a piš si.

Radostný Boží hod Svatodušní!

31. května 2020
Radostný Boží hod Svatodušní!

Ale to jsme ani neslyšeli, že je nějaký Duch Svatý, odpověděli Pavlovi na jeho otázku. Křest Janův? Aha!  A Pavel na ně vztáhl ruce a biřmoval je. Kontrolní otázka na moment setkání Zmrtvýchvstalého se zabarikádovanými učedníky. Jeho první slova?

AntiCovid modlitba

Dej mi, Pane,
rozum, víru,

chraň mě od ko
rona víru!

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.