otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Co prošlo mojí hlavou a klávesnicí...

Poselství ke 108. svět. dni uprchlíků 25. září 2022

14. června 2022
Poselství ke 108. svět. dni uprchlíků 25. září 2022

Poselství papeže Františka ke 108. Světovému dni migrantů a uprchlíků 25. září 2022

Poselství papeže Františka ke 2. svět. dni seniorů

14. června 2022
Poselství papeže Františka ke 2. svět. dni seniorů

Poselství papeže Františka ke 2. Světovému dni prarodičů a seniorů 24. července 2022

Modlitba z poselství Františka ke dni uprchlíků

13. června 2022
Modlitba z poselství Františka ke dni uprchlíků

Modlitba papeže Františka v Poselství ke 108. světovému dni migrantů a uprchlíků, k 25. září 2022.

Přijď, Duchu svatý

4. června 2022
Přijď, Duchu svatý

Modlitbu napsal biskup Vojtěch Cikrle.

Poselství papeže Františka k 56. Světovému dni sdělovacích prostředků

24. května 2022
Poselství papeže Františka k 56. Světovému dni sdělovacích prostředků

Naslouchat uchem srdce. K sedmé neděli velikonoční.

Povolání k budování lidské rodiny

5. května 2022
Povolání k budování lidské rodiny

Drazí bratři a sestry! Zatímco v této době stále vane mrazivý vítr války a útlaku a často jsme svědky polarizace, my jako církev jsme zahájili synodální proces: Cítíme naléhavou potřebu společně se posunout vpřed a rozvíjet dimenzi naslouchání, sdílení a výměny. Společně chceme přispět k budování lidské rodiny, uzdravit její rány a vést ji k lepší budoucnosti. U příležitosti 59. světového dne modliteb za duchovní povolání bych se s vámi rád zamyslel nad širokým významem pojmu "povolání" v kontextu synodální církve, která naslouchá Bohu a světu.

Hrad v nitru

23. dubna 2022
Hrad v nitru

Každý den si kladu otázku, jestli jsme ještě vůbec na Boha zvědaví; jsem přesvědčen, že on na nás je zvědav pořád víc.“                                   

Dodo Gombár, režisér díla Hrad v nitru - o Terezii z Avily

Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.