otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Stránky osobní

Stránky osob: milé, zajímavé, osobní, blogy, vlogy,...
Většina z nich časem zanikne. Svatební weby, weby s fotografiemi prvních dětí...


http://www.moctet.wz.cz/index-main.html

MocTet nejsou úplně osobní stránky, hlavní hybatelkou tohoto hudebního uskupení je však redaktorka Proglasu Radka Rozkovcová. Tak proto.


A ještě tyhle:


http://www.poutnik-jan.cz/

Stránky slovutného poutníka P. Jana Peňáze (Křtiny)


http://www.pcq.cz/   Prague Cello Quartet

Stránky čtyř výborných violoncellistů, našich přátel.


 

Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.