otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Novinky

Krátká sdělení, postřehy, poznámky. Každá Novinka má i svoji domovskou Rubriku.
V Novinkách zůstává text několik dnů až týdnů.

Průvodce adventem 2020 k instalaci!

29. listopadu 2020
Průvodce adventem 2020 k instalaci!

Tým z brněnského biskupství i letos vydává bohatý i stručný zároveň - Průvodce adventem.

Komentář Marie Vymazalové: Kultura české krajiny

28. listopadu 2020
Komentář Marie Vymazalové: Kultura české krajiny

Na otázku, kde se lze v době koronavirové pandemie setkávat s kulturou, hledá odpověď v posledním listopadovém Komentáři týdne historička církevního umění a proděkanka Katolické teologické fakulty Karlovy univerzity Marie Vymazalová.

Komentář Daniela Ženatého: Červená středa 2020

23. listopadu 2020
Komentář Daniela Ženatého: Červená středa 2020

Předseda Ekumenické rady církví a synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý v Komentáři týdne připomíná význam Červené středy, která je vždy na konci církevního roku upomínkou na oběti náboženského pronásledování.

Úmysl modlitby papeže Františka na listopad 2020

20. listopadu 2020
Úmysl modlitby papeže Františka na listopad 2020

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc listopad 2020:
Prosme o přímluvu svatých za trvalý mír v Náhorním Karabachu.

Komentář Kateřiny Šimáčkové: O odlišnosti doby vlády jedné strany a doby koronaviru

15. listopadu 2020
Komentář Kateřiny Šimáčkové: O odlišnosti doby vlády jedné strany a doby koronaviru

V souvislosti s výročím Sametové revoluce, kterou si v těchto dnech připomínáme, se ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková v Komentáři týdne zamýšlí nad tím, jak se naše zkušenost s komunistickou diktaturou a polistopadovým vývojem stále ještě odráží v naší společnosti a to i při zvládání koronavirové pandemie.

Františkovo poselství ke 4. Světovému dni chudých

12. listopadu 2020
Františkovo poselství ke 4. Světovému dni chudých

Poselství Svatého otce Františka ke 4. světovému dni chudých, o 23. neděli v mezidobí,
15. listopadu 2020. Motto poselství zní: Podej svou ruku chudákovi (srv. Sir 7,32).
Je to úderné, přehledné, věcné čtení. Na vlnách proglasu audioverze v neděli 15. listopadu od 10:01, následně v audioarchivu.

Komentář Benedikta Mohelníka - Duchovní život v době pandemie

7. listopadu 2020
Komentář Benedikta Mohelníka - Duchovní život v době pandemie

Proděkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a bývalý provinciál českých dominikánů Benedikt Mohelník v prvním listopadovém Komentáři týdne hovoří o tom, jak i v době, kdy není možné účastnit se eucharistie, lze stále zůstávat v kontaktu s Bohem.

Úžasný čas

Je tu zas ten úžasný čas.
Modlíme se za zemřelé.
Oni se přimlouvají za nás, vidouce Boží tvář.
Svatí drží palce.
Církev putující, zápasící, vítězná spolu!

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.