otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Novinky

Krátká sdělení, postřehy, poznámky. Každá Novinka má i svoji domovskou Rubriku.
V Novinkách zůstává text několik dnů až týdnů.

Radostný Boží hod Svatodušní!

31. května 2020
Radostný Boží hod Svatodušní!

Ale to jsme ani neslyšeli, že je nějaký Duch Svatý, odpověděli Pavlovi na jeho otázku. Křest Janův? Aha!  A Pavel na ně vztáhl ruce a biřmoval je. Kontrolní otázka na moment setkání Zmrtvýchvstalého se zabarikádovanými učedníky. Jeho první slova?

Komentář Tomáše Holuba - Letnice v době koronaviru

30. května 2020
Komentář Tomáše Holuba - Letnice v době koronaviru

V posledním květnovém Komentáři týdne, který vysíláme v době svatodušních svátků, se ve světle aktuální pandemie koronaviru plzeňský biskup Tomáš Holub zamýšlí nad prožíváním slavnosti Seslání Ducha Svatého.

Komentář Vojtěcha Maška - Křesťanská solidarita v době koronaviru

23. května 2020
Komentář Vojtěcha Maška - Křesťanská solidarita v době koronaviru

V Komentáři týdne se tentokrát sociální etik a pedagog Vojtěch Mašek zamýšlí nad tím, jakými způsoby lze projevovat solidaritu v období, kdy se po pandemiii koronaviru začínáme vracet zpět k běžnému životu.

Komentář Kateřiny Šimáčkové – Svoboda a bezpečí

16. května 2020
Komentář Kateřiny Šimáčkové – Svoboda a bezpečí

Ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková se v souvislosti s nouzovým stavem, který v březnu vyhlásila kvůli pandemiii koronaviru česká vláda, zamýšlí v Komentáři týdne nad hranicemi mezi svobodou a bezpečím.

Komentář Tomáše Petráčka - Konec 2. světové války

9. května 2020
Komentář Tomáše Petráčka - Konec 2. světové války

Výročí konce 2. světové války si na Proglasu připomínáme i v Komentáři týdne. Teolog a církevní historik P. Tomáš Petráček se v něm zamýšlí nad tím, jaký význam má pro společnost uzdravování historické paměti.

Františkovo poselství k 54. světovému dni sdělovacích prostředků 24. května 2020

7. května 2020
Františkovo poselství k 54. světovému dni sdělovacích prostředků 24. května 2020

Světové dny sdělovacích prostředků se konávají vždy k sedmé neděli velikonoční. S velkým předstihem k němu připravují papežové poselství. letošní nese motto „A ty, abys mohl svému synu a svým vnukům vyprávět“ (Ex 10,2). O tom, že život se stává příběhem. Velmi čtivý a inspirativní text.

Komentář Mariána Sekeráka - Slovenská vláda změny

2. května 2020
Komentář Mariána Sekeráka - Slovenská vláda změny

Krátce poté, co slovenský parlament vyslovil důvěru vládě Igora Matoviče, se politolog Marián Sekerák v prvním květnovém Komentáři týdne zamýšlí nad tím, jaká budoucnost nový vládní kabinet čeká a jakým směrem se může v následujících měsících  politická situace u našich sousedů vyvíjet.

AntiCovid modlitba

Dej mi, Pane,
rozum, víru,

chraň mě od ko
rona víru!

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.