otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Citáty

Zaslechl jsem, přečetl jsem, uvízlo mi v hlavě, v srdci. Věty, zmínky, prohlášení zajímavých lidí nebo o zajímavých lidech, událostech.

Jan Twardowski:  Pospěšme si

3. května 2019
Jan Twardowski:  Pospěšme si
Pospěšme si milovat lidi, tak rychle odcházejí,
zůstanou po nich jen střevíce a hluchý telefon...

Uvedení postní

7. března 2019
Uvedení postní

O Noemově Arše a duze smlouvy a o 40 dnech Ježíšova přebývání na poušti.

Postní trojice

6. března 2019
Postní trojice

Modlitba, půst, štědrost.
Nejde o výkon, ale o návrat k plnosti; k plánu, přichystanému každému z nás s nesmírně laskavou pečlivostí na míru – samotným Bohem!

Nad knihou Frédérica Martela

19. února 2019
Nad knihou Frédérica Martela

Dominikán, P. Benedikt Mohelník OP nad knihou Frédérica Martela s názvem Sodoma – pátrání v srdci Vatikánu, v předvečer konference o zneužívání, 21. - 24. února 2019 ve Vatikánu.

Už jen děkuji - za život i stvoření

3. února 2019
Už jen děkuji - za život i stvoření

Maria je pro mne dnes ta, která mě zastala tam, kde já jsem nestačila a selhávala jako matka. Je dnes pro mě starší paní s upracovanýma rukama a bolavými koleny (co se ta jen nachodila!), k níž si mohu přisednout na lavičku před jejím efezským domkem, probírat s ní záležitosti dne a čekat na návrat jejího Syna.

MUDr. Dagmar Pohunková (* 1929), Katolický týdeník, 29. ledna 2019 hunková (90)

Mikroúvaha o Káni galilejské

20. ledna 2019
Mikroúvaha o Káni galilejské

Nedělní mikrokázání: G. K Chesterton definoval poslušnost jako schopnost důvěřovat. Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte džbány vodou!" V situaci, kdy potřebují víno, mají dělat nesmyslnou činnost, nosit vodu. Přesto poslechnou, i když nerozumí. Kolik nanosili vody, tolik bylo vína. Nosit vodu je naše práce. Kdy a jak se z toho stane víno, je zase věc Boží.

b. Pavel Konzbul

O betlémském okamžiku narození

3. ledna 2019
O betlémském okamžiku narození

„V tomto Božském i lidském okamžiku Bůh započal nové stvoření všech věcí. Celý unavený a zaprášený vesmír se zachvěl při této pronikavé injekci čistého života – čerstvého, nekontaminovaného, nevyčerpaného spletitou historií přírody.“ 

C. S. Lewis: K jádru křesťanství

Modlitba za sdělovací prostředky

Pane, učiň nás nástrojem svého pokoje.
Ať dokážeme rozpoznávat zlo, které se vkrádá do komunikace, která nevytváří společenství.
Ať jsme schopni odstranit jedovatost ze svého posuzování.
Pomoz nám hovořit o druhých jako o svých bratřích a sestrách.
Ty, jenž jsi věrný a důvěryhodný, dej, ať jsou naše slova semínky dobra pro tento svět:

kde je hluk, ať se cvičíme v naslouchání,
kde je zmatek, ať vzbuzujeme soulad,
kde je nejednoznačnost, ať přinášíme srozumitelnost,
kde je vylučování, ať přinášíme sdílení,
kde je senzacechtivost, ať užíváme střízlivost,
kde je povrchnost, ať klademe opravdové otázky,
kde jsou předsudky, ať vzbuzujeme důvěru,
kde je agresivita, ať přinášíme úctu,
kde je faleš, ať přinášíme pravdu.

Amen.