otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Citáty

Zaslechl jsem, přečetl jsem, uvízlo mi v hlavě, v srdci. Věty, zmínky, prohlášení zajímavých lidí nebo o zajímavých lidech, událostech.

Někdo, koho miluji

21. června 2020
Někdo, koho miluji

Je tu někdo, koho miluji.

K sedmi letům pontifikátu papeže Františka

14. března 2020
K sedmi letům pontifikátu papeže Františka

Italský novinář a spisovatel Carlo di Cicco, někdejší zástupce šéfredaktora vatikánského deníku L´Osservatore Romano píše k 13.3.2020, k sedmi letům pontifikátu papeže Františka.

 

O svobodě (ne)hřešit

25. února 2020
O svobodě (ne)hřešit

Mali by sme si zvyknúť, že ako kresťania nemáme právo hovoriť druhým (neveriacim) do života. Môžeme a máme právo a povinnosť inšpirovať. Katolícka morálka platí pre nás, neplatí pre nekatolíkov.

Nelson Mandela o nenávisti a o lásce

4. února 2020
Nelson Mandela o nenávisti a o lásce

„Nikdo se nerodí s nenávistí k lidem s jinou barvou pleti, či jiným vyznáním víry. Lidé se nenávidět učí. A když se dokáží naučit nenávidět, dokážeme je naučit i milovat. Navíc láska je lidskému srdci přirozenější.“    Nelson Mandela (1918-2013)

Jak se Bůh dává poznat?

25. prosince 2019
Jak se Bůh dává poznat?

Takto se Bůh dává poznat: jako miminko – aby se nechal obejmout v naší náruči.

papež František 2019 

Gloria? Gloria!

1. prosince 2019
Gloria? Gloria!

Advent: Zármutek? Fialová barva? Ticho? Kajícnost?

K čemu nás uschopňuje modlitba

26. května 2019
K čemu nás uschopňuje modlitba

Setkání s Kristem v modlitbě nás uschopňuje k poslání. K jakému? Dát světu pochopit, že křesťanské poselství – evangelium – je radostná zvěst o osvobození od zla a falešných cest a zároveň silná výzva volit dobro pramenící v Bohu.

AntiCovid modlitba

Dej mi, Pane,
rozum, víru,

chraň mě od ko
rona víru!

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.