otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Citáty

Zaslechl jsem, přečetl jsem, uvízlo mi v hlavě, v srdci. Věty, zmínky, prohlášení zajímavých lidí nebo o zajímavých lidech, událostech.

Už jen děkuji - za život i stvoření

3. února 2019
Už jen děkuji - za život i stvoření

Maria je pro mne dnes ta, která mě zastala tam, kde já jsem nestačila a selhávala jako matka. Je dnes pro mě starší paní s upracovanýma rukama a bolavými koleny (co se ta jen nachodila!), k níž si mohu přisednout na lavičku před jejím efezským domkem, probírat s ní záležitosti dne a čekat na návrat jejího Syna.

MUDr. Dagmar Pohunková (* 1929), Katolický týdeník, 29. ledna 2019 hunková (90)

Mikroúvaha o Káni galilejské

20. ledna 2019
Mikroúvaha o Káni galilejské

Nedělní mikrokázání: G. K Chesterton definoval poslušnost jako schopnost důvěřovat. Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte džbány vodou!" V situaci, kdy potřebují víno, mají dělat nesmyslnou činnost, nosit vodu. Přesto poslechnou, i když nerozumí. Kolik nanosili vody, tolik bylo vína. Nosit vodu je naše práce. Kdy a jak se z toho stane víno, je zase věc Boží.

b. Pavel Konzbul

O betlémském okamžiku narození

3. ledna 2019
O betlémském okamžiku narození

„V tomto Božském i lidském okamžiku Bůh započal nové stvoření všech věcí. Celý unavený a zaprášený vesmír se zachvěl při této pronikavé injekci čistého života – čerstvého, nekontaminovaného, nevyčerpaného spletitou historií přírody.“ 

C. S. Lewis: K jádru křesťanství

O první radosti

24. prosince 2018
O první radosti

„Radost, kterou nám nikdo a nic nemůže vzít: Že se Bůh stal člověkem. Nejpůvodnější, první radostí je radost vánoční. Všechny ostatní radosti z ní vyvěrají a do ní se vlévají. Je mým erbem. Jsem nadšen!“    omh, vánoce 2018

Co je to vlastně advent?

9. prosince 2018
Co je to vlastně advent?

Advent je časem, v němž se mobilizuje dobro, které už bylo skoro zapomenuto.

Zázrak čtyř

2. prosince 2018
Zázrak čtyř

ZÁZRAK

Ne ten, který bere své lůžko a jde,
ale ti, kdo ho znali celou dobu
a přinášejí ho –
ramena ztuhlá,
bolest a shrbení zaseklé v zádech,
držadla nosítek kluzká potem.

A nepolevit,
než je připoután,
připraven na náklon,
zdvižen na střechu z tašek
a spuštěn k uzdravení.

Všímej si, jak tam stojí a čekají,
až jim zchladnou ruce popálené z odvinutých lan,
až jejich mírná závrať a nevěřícnost přejde –
těch, kdo ho znali celou dobu.

Samus Heaney

Milost je Božím lepidlem

28. listopadu 2018
Milost je Božím lepidlem

Člověk se rodí rozbitý. Žije spravováním. Milost je Božím lepidlem.

Eugene O´Neil, americký dramatik, nositel Nobelovy ceny

Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.