otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Citáty

Zaslechl jsem, přečetl jsem, uvízlo mi v hlavě, v srdci. Věty, zmínky, prohlášení zajímavých lidí nebo o zajímavých lidech, událostech.

Už jen děkuji - za život i stvoření

3. února 2019
Už jen děkuji - za život i stvoření

Maria je pro mne dnes ta, která mě zastala tam, kde já jsem nestačila a selhávala jako matka. Je dnes pro mě starší paní s upracovanýma rukama a bolavými koleny (co se ta jen nachodila!), k níž si mohu přisednout na lavičku před jejím efezským domkem, probírat s ní záležitosti dne a čekat na návrat jejího Syna.

MUDr. Dagmar Pohunková (* 1929), Katolický týdeník, 29. ledna 2019 hunková (90)

Mikroúvaha o Káni galilejské

20. ledna 2019
Mikroúvaha o Káni galilejské

Nedělní mikrokázání: G. K Chesterton definoval poslušnost jako schopnost důvěřovat. Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte džbány vodou!" V situaci, kdy potřebují víno, mají dělat nesmyslnou činnost, nosit vodu. Přesto poslechnou, i když nerozumí. Kolik nanosili vody, tolik bylo vína. Nosit vodu je naše práce. Kdy a jak se z toho stane víno, je zase věc Boží.

b. Pavel Konzbul

O betlémském okamžiku narození

3. ledna 2019
O betlémském okamžiku narození

„V tomto Božském i lidském okamžiku Bůh započal nové stvoření všech věcí. Celý unavený a zaprášený vesmír se zachvěl při této pronikavé injekci čistého života – čerstvého, nekontaminovaného, nevyčerpaného spletitou historií přírody.“ 

C. S. Lewis: K jádru křesťanství

O první radosti

24. prosince 2018
O první radosti

„Radost, kterou nám nikdo a nic nemůže vzít: Že se Bůh stal člověkem. Nejpůvodnější, první radostí je radost vánoční. Všechny ostatní radosti z ní vyvěrají a do ní se vlévají. Je mým erbem. Jsem nadšen!“    omh, vánoce 2018

Co je to vlastně advent?

9. prosince 2018
Co je to vlastně advent?

Advent je časem, v němž se mobilizuje dobro, které už bylo skoro zapomenuto.

Zázrak čtyř

2. prosince 2018
Zázrak čtyř

ZÁZRAK

Ne ten, který bere své lůžko a jde,
ale ti, kdo ho znali celou dobu
a přinášejí ho –
ramena ztuhlá,
bolest a shrbení zaseklé v zádech,
držadla nosítek kluzká potem.

A nepolevit,
než je připoután,
připraven na náklon,
zdvižen na střechu z tašek
a spuštěn k uzdravení.

Všímej si, jak tam stojí a čekají,
až jim zchladnou ruce popálené z odvinutých lan,
až jejich mírná závrať a nevěřícnost přejde –
těch, kdo ho znali celou dobu.

Samus Heaney

Milost je Božím lepidlem

28. listopadu 2018
Milost je Božím lepidlem

Člověk se rodí rozbitý. Žije spravováním. Milost je Božím lepidlem.

Eugene O´Neil, americký dramatik, nositel Nobelovy ceny

Úžasný čas

Je tu zas ten úžasný čas.
Modlíme se za zemřelé.
Oni se přimlouvají za nás, vidouce Boží tvář.
Svatí drží palce.
Církev putující, zápasící, vítězná spolu!

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.