otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Martin

Martin Holík

Krátce:

Martin Holík (* 1960, Brno) je český katolický diecézní kněz, zakladatel Radia Proglas, kterého je ředitelem, spoluzakladatel  a do roku 2012 druhý jednatel TV Noe, jednatel společnosti pro vydávání audioknih Slyš.to. Kromě činnosti v radiu Proglas a TV Noe je kaplanem brněnské farnosti u kostela svatého Augustina v Masarykově čtvrti. Čtyřicet let spolu-vedl středisko mladých křesťanů Radost se základnou v Orlických horách. A jak to bylo postupně?

 

Delší životopis:

Martin Holík (* 1960, Brno) je český katolický kněz, zakladatel Radia Proglas, kterého je jednatelem a ředitelem.

Je z dvojčat, má staršího bratra; studoval gymnázium v Brně, poté FE VUT v Brně, je inženýrem elektrotechnologem. Teologii studoval tajně, vysvěcen byl v roce 1987; po vojenské službě pracoval jako projektant, po změně režimu dva a půl roku v různých povoláních; od roku 1992 byl administrátorem farnosti Brno-Žebětín a Kohoutovice; od roku 1995 se věnuje zejména rozhlasu. Kromě činnosti v Radiu Proglas je od 1. srpna 1995 kaplanem brněnské farnosti svatého Augustina v Masarykově čtvrti. Od roku 2004 do roku 2012 se věnoval spolu-založení i rozvoji televize dobrých zpráv, Tv Noe.

Od roku 1977 do roku 2014 byl jedním z vedoucích křesťanského celoročně (před rokem 1989 tajně) působícího Střediska Radost,  jehož vrcholem činnosti jsou letní tábory pro děti a mladé na samotě Amerika v Orlických horách.

Je členem MSKA a dalších organizací; Proglas je členem Asociace provozovatelů soukromého vysílání APSV. Také je členem Konference evropských křesťanských rádií CERC. Martin Holík publikuje v oboru péče o děti a mladé (edice Mutabor, časopisy připravované dětmi), dále v oboru problematiky médií populárně i technicky (technologie, zapojení křesťanů, nová média, Zpravodaje Proglasu, magazín Vlnění...). Přednáší a navštěvuje systematicky i nesystematicky farnosti, přátele Proglasu, poutní místa. Vede provoz několika webů, mezi nimi www.proglas.cz, obdobně donedávna www.tvnoe.cz. Má účet na FB, a Twitteru a Signálech. Je aktivním muzikantem, příležitostným skladatelem, jeho koníčkem je dodnes elektronika.

15. září 2010 byl Svatým otcem Benediktem XVI. jmenován kaplanem Jeho Svatosti s právem užívat před svým jménem čestný titul monsignore (Mons.).

Od školního roku 2014/2015 učil tři roky předmět Náboženská výchova na Cyrilometodějském gymnáziu a střední odborné škole pedagogické v Brně v Lerchově ulici.

 

Nejdelší života popis je v oušku Jak to bylo.

Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.