otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Martin

Martin Holík

Krátce:

Martin Holík (* 1960, Brno) je český katolický kněz, zakladatel Radia Proglas, kterého je ředitelem, a spoluzakladatel TV Noe. Kromě činnosti v radiu Proglas a TV Noe je kaplanem brněnské farnosti sv. Augustina v Masarykově čtvrti. Od dob totality byl jedním z vedoucích křesťanského tábora Radost na samotě Amerika v Orlických horách. A jak to bylo postupně?

 

Delší životopis:

Martin Holík (* 1960, Brno) je český katolický kněz, zakladatel Radia Proglas, kterého je jednatelem a ředitelem.

Je z dvojčat, má staršího bratra; studoval gymnázium v Brně, poté FE VUT v Brně, je inženýrem elektrotechnologem. Teologii studoval tajně, vysvěcen byl v roce 1987; po vojenské službě pracoval jako projektant, po změně režimu dva a půl roku v různých povoláních; od roku 1992 byl administrátorem farnosti Brno-Žebětín a Kohoutovice; od roku 1995 se věnuje zejména rozhlasu. Kromě činnosti v Radiu Proglas je od 1. srpna 1995 kaplanem brněnské farnosti svatého Augustina v Masarykově čtvrti. Od roku 2004 do roku 2012 se věnoval spolu-založení i rozvoji televize dobrých zpráv, Tv Noe.

Od roku 1977 do roku 2014 byl jedním z vedoucích křesťanského celoročně (před rokem 1989 tajně) působícího Střediska Radost,  jehož vrcholem činnosti jsou letní tábory pro děti a mladé na samotě Amerika v Orlických horách.

Je členem MSKA a dalších organizací; Proglas je členem Asociace provozovatelů soukromého vysílání APSV. Také je členem Konference evropských křesťanských rádií CERC. Martin Holík publikuje v oboru péče o děti a mladé (edice Mutabor, časopisy připravované dětmi), dále v oboru problematiky médií populárně i technicky (technologie, zapojení křesťanů, nová média, Zpravodaje Proglasu, magazín Vlnění...). Přednáší a navštěvuje systematicky i nesystematicky farnosti, přátele Proglasu, poutní místa. Vede provoz několika webů, mezi nimi www.proglas.cz, obdobně donedávna www.tvnoe.cz. Má účet na FB, a Twitteru a Signálech. Je aktivním muzikantem, příležitostným skladatelem, jeho koníčkem je dodnes elektronika.

15. září 2010 byl Svatým otcem Benediktem XVI. jmenován kaplanem Jeho Svatosti s právem užívat před svým jménem čestný titul monsignore (Mons.).

Od školního roku 2014/2015 učil tři roky předmět Náboženská výchova na Cyrilometodějském gymnáziu a střední odborné škole pedagogické v Brně v Lerchově ulici.

 

Nejdelší života popis je v oušku Jak to bylo.

Úžasný čas

Je tu zas ten úžasný čas.
Modlíme se za zemřelé.
Oni se přimlouvají za nás, vidouce Boží tvář.
Svatí drží palce.
Církev putující, zápasící, vítězná spolu!

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.