otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Texty rozčleněné do Rubrik

Abyste neztráceli drahocenný čas se čtením mimo váš zájem, třeba při jednoměsíční návštěvě, jsou příspěvky rozčleněny do Rubrik. Diskuse pod texty bych nestihl řídit, můžete reagovat zde.

Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.