otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Můj Deníčku

Pozor, texty pro Můj Deníček jsou často nadsázkou, ironií, jsou skutečnostmi doplněnými fikcí. Jediný den, kdy je text plně pravdivý, je 1. dubna neasi. :-)

Neztrácejte papírky ani nervy!

10. července 2020

Jak práce kvapná, tak pečlivá mohou být vmžiku málo platná.

Deničku, je mi tohle zapotřebí?

5. června 2020
Deničku, je mi tohle zapotřebí?

Deníčku, posuď sám. Poslouchej a piš si.

Milý Deníčku, vyzvedávals někdy poštu?

2. dubna 2020
Milý Deníčku, vyzvedávals někdy poštu?

Milý Deníčku,
víš, když jsi koronaviroohleduplný ke kurýrům a sjedeš si pro zásilku sólo do takových těch truhlíků, co bývají třeba u hypermarkteů, jak ony umí tajuplně cvaknout a otevřít se, což chce ovšem kumšt, - tož toto Ti chcu říct a poradit, aby ses toho Ty mohl vyvarovat: 

O době před- i pokoronavirové

21. března 2020
O době před- i pokoronavirové

Můj milý Deníčku, jak vy Deníčci to vlastně máte? Jste sotva trojrozměrní – no promiň, já to tak nemyslel. Ale my lidi teď máme dost zajímavou dobu, víš?

Ježíšek není žádná stará škola

28. prosince 2019
Ježíšek není žádná stará škola

To Ti musím napsat, milý Deníčku, jak mě letos doběhl Ježíšek. Ano, On. :-)

Humor a svátost smíření?

21. prosince 2019
Humor a svátost smíření?

Můj milý Deníčku,
s Tebou je fajn. Jsi přímočarý a nezáludný. Co do Tebe napíšu, to tam zůstane. Ne tak s námi lidmi.

Když se kancelářská myš dá do práce.

31. října 2019
Když se kancelářská myš dá do práce.

Můj milý Deníčku, máš přestavu, že jsi šikovný? Zručný? Pracovitý? Pak se určitě nabídni, že v domě přátel hravě vyměníš prkna a trámky podlahy v místě letitého zatékání. Láska k lidstvu Tě přece nutí nenechat je napospas neumětelům nebo darmožroutům. A také přece, řečeno s Mikim Ryvolou, "...šerif ví, že máš furt úroveň, že ještě ocel v očích máš."

AntiCovid modlitba

Dej mi, Pane,
rozum, víru,

chraň mě od ko
rona víru!

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.