otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Tvorba

Martinova tvorba (stručný výběr)


 Ježíš Kristus, Pán a Král
Text: Zuzana Nováková, nápěv Martin Holík, cca 1988


Shlédni dnes, prosíme
Text: Josef Suchár, nápěv Martin Holík, cca 1985

Takhle zněla na WYD 20. 8. 2011 v Pavillonu v Madridu


Tobě (Mamince)
Text: Josef Suchár, nápěv Martin Holík, cca 1988 


Pavlovy cesty

Text: Martin Holík 2003, nápěv: Jaromír Nohavica - Eskymácká

Text se svatopavlovským obsahem na nápěv písně Jaromíra Nohavici: Eskymácká. Interní použití na Táboře 2003. Vhodné i pro rok svatého Pavla (27.6.2008-27.6.2009)

Text_pisne_Pavlovy_cesty.doc (27 kB)

 Pavlovy_cesty-píseň_z_CD_Radost_neseme_vám_16.mp3 (3.7 MB)


Píseň svatého Josefa - vánoční koleda

Text: Josef Suchár, nápěv: Martin Holík, cca 1987

Žít

Text a nápěv: Martin Holík, cca 1980 

Žít-píseň_z_CD_Radost_neseme_vám_09.mp3 (audio MP3)Žít - píseň z_CD_Radost_neseme_vám MP3 (2.2 MB)


 

 

 

 

 

 

 

Úžasný čas

Je tu zas ten úžasný čas.
Modlíme se za zemřelé.
Oni se přimlouvají za nás, vidouce Boží tvář.
Svatí drží palce.
Církev putující, zápasící, vítězná spolu!

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.