otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Tvorba

Martinova tvorba (stručný výběr)


 Ježíš Kristus, Pán a Král
Text: Zuzana Nováková, nápěv Martin Holík, cca 1988


Shlédni dnes, prosíme
Text: Josef Suchár, nápěv Martin Holík, cca 1985

Takhle zněla na WYD 20. 8. 2011 v Pavillonu v Madridu


Tobě (Mamince)
Text: Josef Suchár, nápěv Martin Holík, cca 1988 


Pavlovy cesty

Text: Martin Holík 2003, nápěv: Jaromír Nohavica - Eskymácká

Text se svatopavlovským obsahem na nápěv písně Jaromíra Nohavici: Eskymácká. Interní použití na Táboře 2003. Vhodné i pro rok svatého Pavla (27.6.2008-27.6.2009)

Text_pisne_Pavlovy_cesty.doc (27 kB)

 Pavlovy_cesty-píseň_z_CD_Radost_neseme_vám_16.mp3 (3.7 MB)


Píseň svatého Josefa - vánoční koleda

Text: Josef Suchár, nápěv: Martin Holík, cca 1987

Žít

Text a nápěv: Martin Holík, cca 1980 

Žít-píseň_z_CD_Radost_neseme_vám_09.mp3 (audio MP3)Žít - píseň z_CD_Radost_neseme_vám MP3 (2.2 MB)


 

 

 

 

 

 

 

Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.