otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Stránky o Brnu a JM kraji

Jsem rodilý Brňan a své město mám rád, právě tak i jihomoravský kraj.


Noci kostelů: http://www.nockostelu.cz/?k=jihomoravsky

Brněnská muzejní noc: http://www.brnenskamuzejninoc.cz/


Urbancentrum Brna, kde můžete přemýšlet o výškových budovách ve městě. o budoucím vzhledu známých míst...: http://urbancentrum.brno.cz


O železničních stavbách, nejen o hlavním uzlu: http://www.europointbrno.cz/


Rodinné pasy s ohromnou nabídkou slev: http://jiznimorava.rodinnepasy.cz/

Rodinné pasy - všechny kraje Česka: http://www.rodinnepasy.cz


Brněnské podzení: www.druhebrno.cz


Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.