otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Křesťanství, církev, společnost

Církev nežije ani ve svém, ani v jiném světě. Průnik života věřícíh lidí s těmi, kteří se za takové neoznačují, je nevyhnutelný, žádoucí, inspirující. Zde jsou tedy texty ve smyslu: zažil jsem ve své církvi, v životě s křesťany, sám se sebou; utkvělo mi, nechápu, konstatuji, rozporuji, konzultuji, rád bych, doufám, věřím, mám naději.

Modlitba Abrahamových potomků

7. března 2021
Modlitba Abrahamových potomků

Modlitbu Abrahamových potomků pronesl papež Franišek 6. března 2021 na setkání o mezináboženském dialogu na Ninivnské pláni v místech starověkého města Uru.

Františkovo slovo k postní době 2021

18. února 2021
Františkovo slovo k postní době 2021

Milé sestry a milí bratři, když Ježíš svým učedníkům vysvětluje, že svým utrpením, smrtí a zmrtvýchvstáním plní Boží vůli, zároveň jim odhaluje hluboký význam svého poslání a zve je, aby se k němu připojili pro spásu světa.

Poselství p. Františka k 29. světovému dni nemocných

7. února 2021
Poselství p. Františka k 29. světovému dni nemocných

Milé sestry, milí bratři,
slavení 29. světového dne nemocných, který připadá na památku Panny Marie Lurdské 11. února 2021, je příležitostí, abychom obrátili svou pozornost zvláště na nemocné a na ty, kdo se o ně starají, ať už ve zdravotnických zařízeních, v rodině nebo v komunitě.

ČT - Sváteční slovo Martina Holíka

31. ledna 2021
ČT - Sváteční slovo Martina Holíka

O soužití lidí, kteří jsou si nablízku, ač se třeba nikdy nespatří.

Křesťanský magazín o médiích v rukách křesťanů

10. ledna 2021
Křesťanský magazín o médiích v rukách křesťanů
Máte 26 minut na tenhle vidozáznam, milí pre-simul-post-koviďáci? ❤
Tenhle díl Křesťanského magazínu ČT se myslím vyvedl. Děkuji za tu "různorodou shodu" nás respondentů, při tom všem, kdy se málo vídáme a jsme daleko.

Apoštolský list Františka „Patris Corde“

1. ledna 2021
Apoštolský list Františka „Patris Corde“

Apoštolský list Svatého otce Františka „Patris Corde“ u příležitosti 150. výročí prohlášení svatého Josefa patronem univerzální církve.
Verze PDF.

Františkovo Poselství k 54. světovému dni míru 1. ledna 2021

1. ledna 2021
Františkovo Poselství k 54. světovému dni míru 1. ledna 2021

Poselství Svatého otce Františka k 54. světovému dni míru 1. ledna 2021
Verze PDF.

Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.