otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Křesťanství, církev, společnost

Církev nežije ani ve svém, ani v jiném světě. Průnik života věřícíh lidí s těmi, kteří se za takové neoznačují, je nevyhnutelný, žádoucí, inspirující. Zde jsou tedy texty ve smyslu: zažil jsem ve své církvi, v životě s křesťany, sám se sebou; utkvělo mi, nechápu, konstatuji, rozporuji, konzultuji, rád bych, doufám, věřím, mám naději.

Průvodce adventem 2020 k instalaci!

29. listopadu 2020
Průvodce adventem 2020 k instalaci!

Tým z brněnského biskupství i letos vydává bohatý i stručný zároveň - Průvodce adventem.

Úmysl modlitby papeže Františka na listopad 2020

20. listopadu 2020
Úmysl modlitby papeže Františka na listopad 2020

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc listopad 2020:
Prosme o přímluvu svatých za trvalý mír v Náhorním Karabachu.

Františkovo poselství ke 4. Světovému dni chudých

12. listopadu 2020
Františkovo poselství ke 4. Světovému dni chudých

Poselství Svatého otce Františka ke 4. světovému dni chudých, o 23. neděli v mezidobí,
15. listopadu 2020. Motto poselství zní: Podej svou ruku chudákovi (srv. Sir 7,32).
Je to úderné, přehledné, věcné čtení. Na vlnách proglasu audioverze v neděli 15. listopadu od 10:01, následně v audioarchivu.

Naléhavý úmysl modlitby papeže Františka na říjen 2020

6. října 2020
Naléhavý úmysl modlitby papeže Františka na říjen 2020

Modleme se, aby ti, kdo mají jakoukoli pravomoc v Božím lidu, ji vykonávali pro dobro všech a pro šíření evangelia.

Být na svém místě - Myšlenka na den

6. října 2020
Být na svém místě - Myšlenka na den

Být na svém místě. Myšlenka na den pro Radio Proglas z pera Aleny Scheinostové vzniká pro den, kdy nastávají v Česku přísná opatření druhé vlny COVIDu-19.

Ke Světovému dni migrantů a uprchlíků

22. září 2020
Ke Světovému dni migrantů a uprchlíků

Následující šestice sousloví je konkrétním vyjádřením sloves papeže Františka z roku 2018: Přijímat, chránit, podporovat a začleňovat.

Motýl má pravdu

7. června 2020
Motýl má pravdu

Kreslený vtip. Policista tázavě hledí na řidiče zastaveného vozu. V ruce má jeho řidičák, na fotce je – kukla. Za volantem – motýl. Motýl: „No jsem to já. Ta fotka je stará!“

Úžasný čas

Je tu zas ten úžasný čas.
Modlíme se za zemřelé.
Oni se přimlouvají za nás, vidouce Boží tvář.
Svatí drží palce.
Církev putující, zápasící, vítězná spolu!

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.