otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Křesťanství, církev, společnost

Církev nežije ani ve svém, ani v jiném světě. Průnik života věřícíh lidí s těmi, kteří se za takové neoznačují, je nevyhnutelný, žádoucí, inspirující. Zde jsou tedy texty ve smyslu: zažil jsem ve své církvi, v životě s křesťany, sám se sebou; utkvělo mi, nechápu, konstatuji, rozporuji, konzultuji, rád bych, doufám, věřím, mám naději.

Poselství papeže Františka k 56. Světovému dni sdělovacích prostředků

24. května 2022
Poselství papeže Františka k 56. Světovému dni sdělovacích prostředků

Naslouchat uchem srdce. K sedmé neděli velikonoční.

Povolání k budování lidské rodiny

5. května 2022
Povolání k budování lidské rodiny

Drazí bratři a sestry! Zatímco v této době stále vane mrazivý vítr války a útlaku a často jsme svědky polarizace, my jako církev jsme zahájili synodální proces: Cítíme naléhavou potřebu společně se posunout vpřed a rozvíjet dimenzi naslouchání, sdílení a výměny. Společně chceme přispět k budování lidské rodiny, uzdravit její rány a vést ji k lepší budoucnosti. U příležitosti 59. světového dne modliteb za duchovní povolání bych se s vámi rád zamyslel nad širokým významem pojmu "povolání" v kontextu synodální církve, která naslouchá Bohu a světu.

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby na duben 2022

7. dubna 2022
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby na duben 2022

Modleme se, abychom v Ukrajině nepřehlédli Ježíšovo zmučené Tělo a naše pomoc aby neochabovala.

Výzva brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho věřícím brněnské diecéze

15. března 2022
Výzva brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho věřícím brněnské diecéze

Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, milé sestry, milí bratři, obracím se k vám všem v této těžké době, tentokrát nejen s další žádostí o modlitby, ale také s prosbou o konkrétní pomoc v duchu evangelijních slov: „ … byl jsem na cestě a ujali jste se mě…“

Modlitba za mír a za konec ruské agrese vůči Ukrajině

15. března 2022
Modlitba za mír a za konec ruské agrese vůči Ukrajině

Na Proglasu připojujeme v době války modlitbu za ukončení ruské agrese vůči Ukrajině, Evropě a světu. Pomodlete se prosím s námi v poledne, nebo sami kdykoli. Díky!

Rádi bychom vám zatleskali

26. listopadu 2021
Rádi bychom vám zatleskali

Máme o mnohé z vás obavy, milí posluchači. O vás, kteří jste očkovaní i posilující dávkou proti koronaviru. O vás, kteří nejste očkovaní vůbec. O vás, kteří velmi dlouho čekáte na potřebný operační zákrok a není sil a prostoru, aby se dala operace uskutečnit. Máme starost o vás, kteří si netroufáte jít do ordinace, abyste se nenakazili, a telefon ne a ne sestra v ordinaci vzít. Máme starost o vás, kteří jste osamocení a vaši blízcí k vám nemohou na návštěvu kvůli bezpečnosti, kvůli zákazu, kvůli karanténě. Máme starost o své vlastní rodiny.

Poselství papeže Františka k 5. světovému dni chudých 14. 11. 2021

7. listopadu 2021
Poselství papeže Františka k 5. světovému dni chudých 14. 11. 2021

Vždy s předstihem vychází papežova Poselství. Dnešní je ke Světovému dni chudých je už páté. Ten připadá vždy na poslední neděli před Slavností Krista Krále. Letos tedy na 33. neděli, 14. listopadu 2021.

Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.