otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Křesťanství, církev, společnost

Církev nežije ani ve svém, ani v jiném světě. Průnik života věřícíh lidí s těmi, kteří se za takové neoznačují, je nevyhnutelný, žádoucí, inspirující. Zde jsou tedy texty ve smyslu: zažil jsem ve své církvi, v životě s křesťany, sám se sebou; utkvělo mi, nechápu, konstatuji, rozporuji, konzultuji, rád bych, doufám, věřím, mám naději.

Modlitba z Ukrajinu, Evropu, svět

30. října 2022
Modlitba z Ukrajinu, Evropu, svět

Modleme se za mír a za konec ruské agrese vůči Ukrajině, Evropě a světu.

Poselství papeže Františka k 6. svět. dni chudých

29. října 2022
Poselství papeže Františka k 6. svět. dni chudých

Světový den chudých byl poprvé vyhlášen papežem Františkem v roce 2017. Slaví se vždy poslední neděli přes Slavností Ježíše Krista, Krále, tedy o 33. neděli v mezidobí. V roce 2022 si jej připomínáme v neděli 13. listopadu.

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem, říjen 2022

5. října 2022
Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem, říjen 2022

Modleme se za představitele Ruské federace, aby zastavili spirálu násilí a smrti na Ukrajině, i za představitele Ukrajiny, aby zůstali otevřeni seriózním návrhům na mír.

Chvála neziskové organizace MVS

17. srpna 2022
Chvála neziskové organizace MVS

V naší zemi je mnoho věcí v pořádku a ještě více jich míří správným směrem, i když třeba ne tak rychle, jak bychom si přáli. Mám na mysli zjemňování vztahů mezi lidmi nejen zlepšeným zněním zákonů a prováděcích předpisů, ale zejména nenápadnou, tichou obětavou prací lidí s citem pro druhé lidi.

Poselství ke 108. svět. dni uprchlíků 25. září 2022

14. června 2022
Poselství ke 108. svět. dni uprchlíků 25. září 2022

Poselství papeže Františka ke 108. Světovému dni migrantů a uprchlíků 25. září 2022

Poselství papeže Františka ke 2. svět. dni seniorů

14. června 2022
Poselství papeže Františka ke 2. svět. dni seniorů

Poselství papeže Františka ke 2. Světovému dni prarodičů a seniorů 24. července 2022

Modlitba z poselství Františka ke dni uprchlíků

13. června 2022
Modlitba z poselství Františka ke dni uprchlíků

Modlitba papeže Františka v Poselství ke 108. světovému dni migrantů a uprchlíků, k 25. září 2022.

Adventní verš

Teď růže kvetou k ránu a duše volají se v modru radosti jak ptáci zpěvaví.

Kdy se stávám věřícím?

Věřícím se člověk stává v okamžiku, kdy si všimne, že ho Bůh obdaroval.
Ten, kdo oslavuje Boha, si je vědom velkých Božích dobrodiní.

Benedikt Mohelník 

Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.