otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Křesťanství, církev, společnost

Církev nežije ani ve svém, ani v jiném světě. Průnik života věřícíh lidí s těmi, kteří se za takové neoznačují, je nevyhnutelný, žádoucí, inspirující. Zde jsou tedy texty ve smyslu: zažil jsem ve své církvi, v životě s křesťany, sám se sebou; utkvělo mi, nechápu, konstatuji, rozporuji, konzultuji, rád bych, doufám, věřím, mám naději.

Poselství ke 108. svět. dni uprchlíků 25. září 2022

14. června 2022
Poselství ke 108. svět. dni uprchlíků 25. září 2022

Poselství papeže Františka ke 108. Světovému dni migrantů a uprchlíků 25. září 2022

Poselství papeže Františka ke 2. svět. dni seniorů

14. června 2022
Poselství papeže Františka ke 2. svět. dni seniorů

Poselství papeže Františka ke 2. Světovému dni prarodičů a seniorů 24. července 2022

Modlitba z poselství Františka ke dni uprchlíků

13. června 2022
Modlitba z poselství Františka ke dni uprchlíků

Modlitba papeže Františka v Poselství ke 108. světovému dni migrantů a uprchlíků, k 25. září 2022.

Poselství papeže Františka k 56. Světovému dni sdělovacích prostředků

24. května 2022
Poselství papeže Františka k 56. Světovému dni sdělovacích prostředků

Naslouchat uchem srdce. K sedmé neděli velikonoční.

Povolání k budování lidské rodiny

5. května 2022
Povolání k budování lidské rodiny

Drazí bratři a sestry! Zatímco v této době stále vane mrazivý vítr války a útlaku a často jsme svědky polarizace, my jako církev jsme zahájili synodální proces: Cítíme naléhavou potřebu společně se posunout vpřed a rozvíjet dimenzi naslouchání, sdílení a výměny. Společně chceme přispět k budování lidské rodiny, uzdravit její rány a vést ji k lepší budoucnosti. U příležitosti 59. světového dne modliteb za duchovní povolání bych se s vámi rád zamyslel nad širokým významem pojmu "povolání" v kontextu synodální církve, která naslouchá Bohu a světu.

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby na duben 2022

7. dubna 2022
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby na duben 2022

Modleme se, abychom v Ukrajině nepřehlédli Ježíšovo zmučené Tělo a naše pomoc aby neochabovala.

Výzva brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho věřícím brněnské diecéze

15. března 2022
Výzva brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho věřícím brněnské diecéze

Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, milé sestry, milí bratři, obracím se k vám všem v této těžké době, tentokrát nejen s další žádostí o modlitby, ale také s prosbou o konkrétní pomoc v duchu evangelijních slov: „ … byl jsem na cestě a ujali jste se mě…“

Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.