otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Křesťanství, církev, společnost

Církev nežije ani ve svém, ani v jiném světě. Průnik života věřícíh lidí s těmi, kteří se za takové neoznačují, je nevyhnutelný, žádoucí, inspirující. Zde jsou tedy texty ve smyslu: zažil jsem ve své církvi, v životě s křesťany, sám se sebou; utkvělo mi, nechápu, konstatuji, rozporuji, konzultuji, rád bych, doufám, věřím, mám naději.

Litanie v čase nakažlivých nemocí

27. března 2020
Litanie v čase nakažlivých nemocí

V plzeňské diecézi se v pátek 27. března 2020 postí a modlí. I tuto modlitbu.

Aktuální úvaha Tomáše Halíka ke 3. neděli postní 2020

14. března 2020
Aktuální úvaha Tomáše Halíka ke 3. neděli postní 2020

V době uzavřených kostelů je dobré otevřít Bibli a otevřít svou mysl a srdce. K tomu chce také přispět sérií audio a video-úvah nad nedělními texty farnost nejsvětějšího Salvátora. Zde úbaha P. Tomáše Halíka.

Opatření v Proglasu ohledně zdravotní situace v zemi

12. března 2020
Opatření v Proglasu ohledně zdravotní situace v zemi

Pracovníci Radia Proglas jsou si vědomi potřeby chránit sebe a své rodiny a zároveň vědí o své veřejné společenské roli.

Františkovo poselství k postní době 2020

23. února 2020
Františkovo poselství k postní době 2020

I letos nám Pán dopřává příhodný čas k obnově srdce a přípravě na slavení velikého tajemství smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které je základem křesťanského života. Je třeba, abychom se v mysli i v srdci k tomuto tajemství neustále vraceli.

Kamarádi k postní době 2020

20. února 2020
Kamarádi k postní době 2020

K dobrému prožití Postní doby nám kromě papírových brožurek — žádejte u svých farářů a pomocníků — pomáhají naši elektroničtí kamarádi: velký počítač nebo mobil.

Františkovo poselství ke Světovému dni nemocných 11. února 2020

6. února 2020
Františkovo poselství ke Světovému dni nemocných 11. února 2020

Mottem poselství papeže Františka k 28. světovému dni nemocných, k 11. únoru 2020, kdy slavíme svátek Panny Marie Lurdské, je věta „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím“ (Mt 11,28).

Aperuit illis - Otevřel jim

23. ledna 2020
Aperuit illis - Otevřel jim

Ponejprv v roce 2020 začínáme vždy o třetí neděli v liturgickém mezidobí slavit Neděli Božího slova. K té příležitosti papež František vydal aspoštolský list Aperuit Illis - česky Otevřel jim.

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.