otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Křesťanství, církev, společnost

Církev nežije ani ve svém, ani v jiném světě. Průnik života věřícíh lidí s těmi, kteří se za takové neoznačují, je nevyhnutelný, žádoucí, inspirující. Zde jsou tedy texty ve smyslu: zažil jsem ve své církvi, v životě s křesťany, sám se sebou; utkvělo mi, nechápu, konstatuji, rozporuji, konzultuji, rád bych, doufám, věřím, mám naději.

Naléhavý úmysl modlitby papeže Františka na říjen 2020

6. října 2020
Naléhavý úmysl modlitby papeže Františka na říjen 2020

Modleme se, aby ti, kdo mají jakoukoli pravomoc v Božím lidu, ji vykonávali pro dobro všech a pro šíření evangelia.

Být na svém místě - Myšlenka na den

6. října 2020
Být na svém místě - Myšlenka na den

Být na svém místě. Myšlenka na den pro Radio Proglas z pera Aleny Scheinostové vzniká pro den, kdy nastávají v Česku přísná opatření druhé vlny COVIDu-19.

Ke Světovému dni migrantů a uprchlíků

22. září 2020
Ke Světovému dni migrantů a uprchlíků

Následující šestice sousloví je konkrétním vyjádřením sloves papeže Františka z roku 2018: Přijímat, chránit, podporovat a začleňovat.

Motýl má pravdu

7. června 2020
Motýl má pravdu

Kreslený vtip. Policista tázavě hledí na řidiče zastaveného vozu. V ruce má jeho řidičák, na fotce je – kukla. Za volantem – motýl. Motýl: „No jsem to já. Ta fotka je stará!“

Radostný Boží hod Svatodušní!

31. května 2020
Radostný Boží hod Svatodušní!

Ale to jsme ani neslyšeli, že je nějaký Duch Svatý, odpověděli Pavlovi na jeho otázku. Křest Janův? Aha!  A Pavel na ně vztáhl ruce a biřmoval je. Kontrolní otázka na moment setkání Zmrtvýchvstalého se zabarikádovanými učedníky. Jeho první slova?

Františkovo poselství k 54. světovému dni sdělovacích prostředků 24. května 2020

7. května 2020
Františkovo poselství k 54. světovému dni sdělovacích prostředků 24. května 2020

Světové dny sdělovacích prostředků se konávají vždy k sedmé neděli velikonoční. S velkým předstihem k němu připravují papežové poselství. letošní nese motto „A ty, abys mohl svému synu a svým vnukům vyprávět“ (Ex 10,2). O tom, že život se stává příběhem. Velmi čtivý a inspirativní text.

Vteřinu po půlnoci

12. dubna 2020
Vteřinu po půlnoci

Vteřinka po půlnoci. Kámen se hne, Ježíš vystrkuje hlavu z hrobu:
"Tak může se ven, nebo nemůže? Jsem si říkal, že bych jako třeba dělal zahradníka."
"Bez roušky, já z Tebe omdlím! vykřikne voják a kácí se k zemi.
"Promiň, kámo!" konstatuje Ježíš a brumlá si:
"Ta vojenská průprava dnes za moc nestojí a ta jeho přilbice filtruje asi tak v úrovni FFP0, hehe.
Ale pro tu roušku se pro jistotu vrátím, to je fakt. Leží tam, jak jsem měl hlavu, myslím..."

AntiCovid modlitba

Dej mi, Pane, rozum, víru,
chraň mě od ko-rona víru!

Při vstupu na internet

Všemohoucí, věčný Bože, tys nás stvořil ke svému obrazu a nařídil nám, abychom všechno dobré, pravdivé a krásné hledali především v božské osobě tvého jednorozeného Syna, našeho Pána, Ježíše Krista.
Prosíme tě, dej, abychom na přímluvu svatého Izidora, biskupa a učitele, na cestách internetem vedli své ruce a oči k tomu, co je milé tobě, a každého člověka, kterého potkáme, přijímali s láskou a trpělivostí.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.