otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Křesťanství, církev, společnost

Církev nežije ani ve svém, ani v jiném světě. Průnik života věřícíh lidí s těmi, kteří se za takové neoznačují, je nevyhnutelný, žádoucí, inspirující. Zde jsou tedy texty ve smyslu: zažil jsem ve své církvi, v životě s křesťany, sám se sebou; utkvělo mi, nechápu, konstatuji, rozporuji, konzultuji, rád bych, doufám, věřím, mám naději.

Františkovo poselství k 53. světovému dni míru

4. ledna 2020
Františkovo poselství k 53. světovému dni míru

Mír jako cesta naděje před překážkami a zkouškami. Mír jako cesta naslouchání založená na paměti, solidaritě a bratrství. Mír jako cesta smíření v bratrském společenství. Mír jako cesta ekologické konverze. Obdržíme tolik, v kolik doufáme.

Vánoční velepíseň lásky, 1. Korinťanům 13

24. prosince 2019
Vánoční velepíseň lásky, 1. Korinťanům 13

Kdybych ozdobil svůj dům vánočními stuhami, řetězy blikajících světel a blýskavými baňkami, ale nedával bych své rodině najevo, že ji mám rád, jsem jen další dekoratér.

Nám, nám, narodil se!

23. prosince 2019
Nám, nám, narodil se!

Ježíš se narodil do židovské společnosti, která byla postavena na dodržování Tóry. To znamenalo mj. ukamenovat cizoložnici, vyhnat některé nemocné (nečisté) z domu, dát rozlukový list ženě, která se znelíbila manželovi, bezvýhradně poslouchat vykladače zákona.

Radujte se s námi!

8. prosince 2019
Radujte se s námi!

Lidé z Proglasu se dnes radují ze dvou důvodů. Radujte se s námi!
8. prosince 2019 v poledne se dovršuje dvacátý čtvrtý a zahajuje dvacátý pátý rok vysílání Proglasu.
Druhý důvod je radost z člověka, který byl tak pohotový, že v prazvláštní situaci neztratil hlavu a prosvětlil všechny naše dny.

Báječné, podivuhodné znamení

2. prosince 2019
Báječné, podivuhodné znamení

V neděli 1. prosince 2019 navštívil František místo prvních jesliček inspirovaných přáním svatého Františka z Assissi, italské Greccio. Na místě pronesl mimořádně krásný apštolský list Admirabile signum O významu a hodnotě vánočních jesliček.

Dvě možné chyby ve vztahu k ďáblům

26. září 2019
Dvě možné chyby ve vztahu k ďáblům

Ve vztahu k ďáblům se lidé mohou dopustit dvou stejně závažných chyb. První z nich by bylo nevěřit v jejich existenci. Druhou chybou je v ně věřit a současně mít o ně přílišný, nezdravý zájem. Ďáblové mají z obou těchto chyb stejně velkou radost a vítají mezi sebou stejně nadšeně materialistu i čarodějníka.

Papež František italským katolickým novinářům

23. září 2019
Papež František italským katolickým novinářům

„Nemějte strach z obráceného pořadí zpráv, abyste propůjčili hlas tomu, kdo ho nemá. Přinášejte dobré zprávy – nikoli pohádky, ale reálné dobré zprávy, které utvářejí sociální přátelství a budují myšlenkové komunity lidí schopných vykládat znamení doby."

AntiCovid modlitba

Dej mi, Pane, rozum, víru,
chraň mě od ko-rona víru!

Při vstupu na internet

Všemohoucí, věčný Bože, tys nás stvořil ke svému obrazu a nařídil nám, abychom všechno dobré, pravdivé a krásné hledali především v božské osobě tvého jednorozeného Syna, našeho Pána, Ježíše Krista.
Prosíme tě, dej, abychom na přímluvu svatého Izidora, biskupa a učitele, na cestách internetem vedli své ruce a oči k tomu, co je milé tobě, a každého člověka, kterého potkáme, přijímali s láskou a trpělivostí.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.