otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Kniha, film, koncert, divadlo

Dostal jsem, prolistoval jsem, přečetl jsem, vyslechl jsem, připravil jsem, shlédl jsem, doplnil jsem, konzultoval jsem, nadchnul jsem se, zklamal, potěšil.

Uchem jehly se Zbygnievem Czendlikem

12. března 2021
Uchem jehly se Zbygnievem Czendlikem

Cyklus Uchem jehly z lanškrounské fary obsahuje také rozhovor P. Zbygniewa Czendlika s mojí maličkostí.

Zakázaný Bůh - 7. část

1. března 2021
Zakázaný Bůh - 7. část

Kolega a kamarád Honza Hanák je hlavním tahounem a protagonistou zajímavého cyklu dokumentů o církvi za totality nazvaného Zakázaný Bůh. 25. února byla na ČT2 vysílána premiéra 8/13 dílu s názvem Normální je jíst, ne nejíst a pojedává o tajné práci s mladými křesťany, mezi nimi i o táboře Radost, kde jsem vyrůstal. Videoarchiv.

ČT - Sváteční slovo Martina Holíka

31. ledna 2021
ČT - Sváteční slovo Martina Holíka

O soužití lidí, kteří jsou si nablízku, ač se třeba nikdy nespatří.

Některé knihy jsou na celý život

17. dubna 2020
Některé knihy jsou na celý život

Konečně se podařilo dostavět nový kostel, když tu kanovník Smith uslyšel v noci sirény ohlašující nálet. „Věděl, že by raději umřel přirozeně v posteli, než aby ho rozpárali jako mučedníka, a zdálo se mu, že shořet zaživa za leteckého náletu je ještě horší. Ale naházel na sebe šaty a spěchal do kostela, zatímco cestou uvažoval, jestli by bylo hříchem uhasit zápalnou pumu svěcenou vodou a litoval, že se na to nemůže zeptat kanovníka Bonnyboata.“

Dobrá kniha: Psychický nátlak v rodině

29. června 2019
Dobrá kniha: Psychický nátlak v rodině

Milí čtenáři, taky máte na poličce stále plno?
Žijeme v době, kdy počet vycházejících knižních titulů, patřících do kategorie „tu si musím přečíst“, neustává.

Rabíndranáth Thákur souznějící

21. dubna 2019
Rabíndranáth Thákur souznějící

U Rabíndranátha Thákura lze těžko pochybovat, že by jeho modlitby nesměřovaly ke stejnému adresátovi, jako pravé modlitby křesťanské. Uvádím několik textů vč. veršů z Gítáňdžali, česky "Hrst písní nabídnutých k oběti".

Jurovi Pavlicovi k 65. narozeninám

21. prosince 2018
Jurovi Pavlicovi k 65. narozeninám

První prosincový den 2018 se Jiří Pavlica dožil pětašedesáti. Na slavení vlastních narozenin nějak není. Žurnalistka Radka Slížová se rozhodla pro mimořádný počin: Zcela tajně požádala čtyřicet Jiřího přátel o vzpomínku, pozdrav, přání. Během čtyř měsíců vznikla unikátní kniha o jediném výtisku. Do rukou ji dostal v závěru břevnovského koncertu 15. prosince 2018.
Máte 9 + 4 minuty čas? Pojďte na web vůně světla. O knize se dozvíte v článku, o přispěvatelích ve videu prvním, o předání Jurovi ve videu druhém. Přidávám jediný příspěvek, který vlastním, totiž svůj. Díky, Juro, díky, paní Radko, díky, všichni!

Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.