otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Kniha, film, koncert, divadlo

Dostal jsem, prolistoval jsem, přečetl jsem, vyslechl jsem, připravil jsem, shlédl jsem, doplnil jsem, konzultoval jsem, nadchnul jsem se, zklamal, potěšil.

Některé knihy jsou na celý život

17. dubna 2020
Některé knihy jsou na celý život

Konečně se podařilo dostavět nový kostel, když tu kanovník Smith uslyšel v noci sirény ohlašující nálet. „Věděl, že by raději umřel přirozeně v posteli, než aby ho rozpárali jako mučedníka, a zdálo se mu, že shořet zaživa za leteckého náletu je ještě horší. Ale naházel na sebe šaty a spěchal do kostela, zatímco cestou uvažoval, jestli by bylo hříchem uhasit zápalnou pumu svěcenou vodou a litoval, že se na to nemůže zeptat kanovníka Bonnyboata.“

Dobrá kniha: Psychický nátlak v rodině

29. června 2019
Dobrá kniha: Psychický nátlak v rodině

Milí čtenáři, taky máte na poličce stále plno?
Žijeme v době, kdy počet vycházejících knižních titulů, patřících do kategorie „tu si musím přečíst“, neustává.

Rabíndranáth Thákur souznějící

21. dubna 2019
Rabíndranáth Thákur souznějící

U Rabíndranátha Thákura lze těžko pochybovat, že by jeho modlitby nesměřovaly ke stejnému adresátovi, jako pravé modlitby křesťanské. Uvádím několik textů vč. veršů z Gítáňdžali, česky "Hrst písní nabídnutých k oběti".

Jurovi Pavlicovi k 65. narozeninám

21. prosince 2018
Jurovi Pavlicovi k 65. narozeninám

První prosincový den 2018 se Jiří Pavlica dožil pětašedesáti. Na slavení vlastních narozenin nějak není. Žurnalistka Radka Slížová se rozhodla pro mimořádný počin: Zcela tajně požádala čtyřicet Jiřího přátel o vzpomínku, pozdrav, přání. Během čtyř měsíců vznikla unikátní kniha o jediném výtisku. Do rukou ji dostal v závěru břevnovského koncertu 15. prosince 2018.
Máte 9 + 4 minuty čas? Pojďte na web vůně světla. O knize se dozvíte v článku, o přispěvatelích ve videu prvním, o předání Jurovi ve videu druhém. Přidávám jediný příspěvek, který vlastním, totiž svůj. Díky, Juro, díky, paní Radko, díky, všichni!

Kupte a čtěte: Parabible

28. listopadu 2018
Kupte a čtěte: Parabible

Kdo je toho založení, že sola, opravdu sola scriptura, ten s touto knihou může mít problém. Katolíci by možná takovou parafrázi tak hezky nespíchli, ale umějí jí být unešení, nadšení. Koneckonců - kupte si ji, přečtěte, a když se vám nebude líbit - darujte ji někomu blízkému, koho ale zrovna nemusíte, haha. Zabijete tím dvě mouchy jednou ranou, haha. Každopádně - tohle musíte číst. Alexandr Sasha Flek: Parabible.

Varhanář– hudební skladatel – varhaník

25. listopadu 2018
Varhanář– hudební skladatel – varhaník

Jeden Bůh ve třech osobách, a člověk k tomu.

Kázání o slavnosti požehnání „velkých“ svatohorských varhan, bazilika Nanebevzetí Panny Marie, neděle 25. listopadu 2018, 17.00 hodin. Dnes o slavnosti Ježíše Krista Krále stojíme před dokončenými varhanami pro Svatou Horu, které budou za několik okamžiků požehnány a poprvé se rozezní k chvále Boží a ke cti Panny Marie.

Přečetl jsem knihu: Brendan Kiely: Zimní evangelium

4. září 2018
Přečetl jsem knihu: Brendan Kiely: Zimní evangelium

Román podle skutečného příběhu. Sonda do života současných Američanů, rodinného soužití rodičů a dětí, a do jejich života v církvi a s církví.

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.