otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Některé knihy jsou na celý život

Některé knihy jsou na celý život

Konečně se podařilo dostavět nový kostel, když tu kanovník Smith uslyšel v noci sirény ohlašující nálet. „Věděl, že by raději umřel přirozeně v posteli, než aby ho rozpárali jako mučedníka, a zdálo se mu, že shořet zaživa za leteckého náletu je ještě horší. Ale naházel na sebe šaty a spěchal do kostela, zatímco cestou uvažoval, jestli by bylo hříchem uhasit zápalnou pumu svěcenou vodou a litoval, že se na to nemůže zeptat kanovníka Bonnyboata.“

Hlavní rubrika: Kniha, film, koncert, divadlo
Rubriky: Kniha, film, koncert, divadlo, Niterné
Datum zveřejnění: 17. dubna 2020

Kostel však byl rozbombardován a kanovník Smith při zachraňování Nejsvětější svátosti utrpěl smrtelná poranění. A tak, zatímco se nad ním modlili modlitby umírajících, páter Smith se těšil, že „uvidí brzo celý zástup svých starých přátel, bude-li k němu Bůh milosrdný a přistane-li na správné straně ohrady. Agnus McNabb tam bude, a biskup a major opilec a starý námořník a monsignore O´Duffy a Matka Leclercová a Annie Rooneyová i všichni ostatní, kteří byli napícháni jako špendlíky v kalendáři jeho modliteb. Ptal se v duchu, budou –li v nebi květiny pro Matku de la Tourovou a bude-li tam smět Agnus nosit svoji medaili za statečnost, a bude-li Annie Rooneyová ráda zpívat Magnificat, když jí teď Bůh objasnil všecky věci. Neboť to je ve skutečnosti smrt: všecky věci se objasňují, jako když vytryskne za bombardovacím letounem a za reklamami na fíkový sirup veliké světlo.
A jak tak ležel, znal pojednou odpověď na všecko: jak budou chromí a nemocní uzdraveni, a jak budou chudí odměněni, jak bude bankéř poslední a nevěstka první, jak se ruce knězovy nikdy nemýlí, i když jeho slova jsou sebevíc plochá, jak je církev uvnitř plná slávy, poněvadž náklad, který nese, léčí všechny její jizvy, a proč si Bůh někdy volí ošklivé a těžkopádné lidi, aby vykonávali úkol andělů, a proč je Bůh tak trpělivý, a proč kněží mají být trpěliví tak, jak  mocné je jejich povolání a jak jisté je jejich posvěcení, a jak krása budoucích luhů tkví v odpovědi, kterou dá každý člověk Kristu v tichu své duše.
Bylo to vskutku všechno tak prosté a rád by jim to řekl, než od nich odejde, ale pozemský břeh, lemovaný jejich postavami, se už dával do pohybu, a on měl taktak kdy zavolat na polského kaplana: „Nezapomeňte jim říci, že v neděli bude mše svatá na Ovocném trhu!“

Bruce Marshall: Plná slávy

Odkaz 

Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.