otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Stránky médií

Stránky médií

Ambit  http://ambit.simeon.cz

křesťanův Všehled


Časopis IN   http://www.in.cz/    www.tarsicius.cz

Časopis pro dívky. Časopis pro kluky.


Katolický týdeník   http://www.katyd.cz/

základní tisk věřícího katolíka


Tv Noe   http://www.tvnoe

Televize dobrých zpráv


Proglas   http:www.proglas.cz

rozhlas pro celou rodinu


Radio Vatikán  http://www.radiovaticana.cz/
web lidí, kteří pracují v české sekci vatikánských médií.


Zdislava   http://www.zdislava.cz/

Zdislava - měsíčník litoměřické diecéze


Rádio Lumen   http://ww.lumen.sk

slovenský starší sourozenec Proglasu


Lux communication   http://www.lux.sk   http://www.tvlux.sk

slovenský subjekt pověřený KBS audiovizuálními službami církvi


 

 

 

AntiCovid modlitba

Dej mi, Pane,
rozum, víru,

chraň mě od ko
rona víru!

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.