otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Neztrácejte papírky ani nervy!

Neztrácejte papírky ani nervy!

Jak práce kvapná, tak pečlivá mohou být vmžiku málo platná.

Hlavní rubrika: Můj Deníčku
Rubriky: Můj Deníčku
Datum zveřejnění: 10. července 2020
Deníčku, to si tak v rychlosti napíšeš na obě strany lístku pár poznámek k mešní promluvě. Na kazatelně pak marně, marně šmátráš, v kapse není. O čem jsem to jen... Ten pocit.
Po nějak vykoktané promluvě se vracíš; na koberci před obětním stolem leží ON. A na lístek hledí zamyšleně, s potutelným úsměvem úplně všichni: Levý ministrant, koncelebrující farář, pravý ministrant.
Deníčku, víš, jak se taková množina hledících nazývá?
Cože? Kamarádi s vytříbeným smyslem pro humor? Snažíš se, koukám, ale jsi dost vedle.
Krysy, krysy katolické čili obecné jsou to! Ano! ????

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.