otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Neztrácejte papírky ani nervy!

Neztrácejte papírky ani nervy!

Jak práce kvapná, tak pečlivá mohou být vmžiku málo platná.

Hlavní rubrika: Můj Deníčku
Rubriky: Můj Deníčku
Datum zveřejnění: 10. července 2020
Deníčku, to si tak v rychlosti napíšeš na obě strany lístku pár poznámek k mešní promluvě. Na kazatelně pak marně, marně šmátráš, v kapse není. O čem jsem to jen... Ten pocit.
Po nějak vykoktané promluvě se vracíš; na koberci před obětním stolem leží ON. A na lístek hledí zamyšleně, s potutelným úsměvem úplně všichni: Levý ministrant, koncelebrující farář, pravý ministrant.
Deníčku, víš, jak se taková množina hledících nazývá?
Cože? Kamarádi s vytříbeným smyslem pro humor? Snažíš se, koukám, ale jsi dost vedle.
Krysy, krysy katolické čili obecné jsou to! Ano! ????

AntiCovid modlitba

Dej mi, Pane, rozum, víru,
chraň mě od ko-rona víru!

Při vstupu na internet

Všemohoucí, věčný Bože, tys nás stvořil ke svému obrazu a nařídil nám, abychom všechno dobré, pravdivé a krásné hledali především v božské osobě tvého jednorozeného Syna, našeho Pána, Ježíše Krista.
Prosíme tě, dej, abychom na přímluvu svatého Izidora, biskupa a učitele, na cestách internetem vedli své ruce a oči k tomu, co je milé tobě, a každého člověka, kterého potkáme, přijímali s láskou a trpělivostí.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.