otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Neztrácejte papírky ani nervy!

Neztrácejte papírky ani nervy!

Jak práce kvapná, tak pečlivá mohou být vmžiku málo platná.

Hlavní rubrika: Můj Deníčku
Rubriky: Můj Deníčku
Datum zveřejnění: 10. července 2020
Deníčku, to si tak v rychlosti napíšeš na obě strany lístku pár poznámek k mešní promluvě. Na kazatelně pak marně, marně šmátráš, v kapse není. O čem jsem to jen... Ten pocit.
Po nějak vykoktané promluvě se vracíš; na koberci před obětním stolem leží ON. A na lístek hledí zamyšleně, s potutelným úsměvem úplně všichni: Levý ministrant, koncelebrující farář, pravý ministrant.
Deníčku, víš, jak se taková množina hledících nazývá?
Cože? Kamarádi s vytříbeným smyslem pro humor? Snažíš se, koukám, ale jsi dost vedle.
Krysy, krysy katolické čili obecné jsou to! Ano! ????

Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.