otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Citáty

Zaslechl jsem, přečetl jsem, uvízlo mi v hlavě, v srdci. Věty, zmínky, prohlášení zajímavých lidí nebo o zajímavých lidech, událostech.

Gloria? Gloria!

1. prosince 2019
Gloria? Gloria!

Advent: Zármutek? Fialová barva? Ticho? Kajícnost?

K čemu nás uschopňuje modlitba

26. května 2019
K čemu nás uschopňuje modlitba

Setkání s Kristem v modlitbě nás uschopňuje k poslání. K jakému? Dát světu pochopit, že křesťanské poselství – evangelium – je radostná zvěst o osvobození od zla a falešných cest a zároveň silná výzva volit dobro pramenící v Bohu.

Můj úkol

26. května 2019
Můj úkol

Naším úkolem, ať se v životě zabýváme čímkoliv, je povolání ke stejnému mateřskému úkolu, jaký měla Maria: Dát život Kristu a přivádět ho do našeho světa.

Jan Twardowski:  Pospěšme si

3. května 2019
Jan Twardowski:  Pospěšme si
Pospěšme si milovat lidi, tak rychle odcházejí,
zůstanou po nich jen střevíce a hluchý telefon...

Uvedení postní

7. března 2019
Uvedení postní

O Noemově Arše a duze smlouvy a o 40 dnech Ježíšova přebývání na poušti.

Postní trojice

6. března 2019
Postní trojice

Modlitba, půst, štědrost.
Nejde o výkon, ale o návrat k plnosti; k plánu, přichystanému každému z nás s nesmírně laskavou pečlivostí na míru – samotným Bohem!

Nad knihou Frédérica Martela

19. února 2019
Nad knihou Frédérica Martela

Dominikán, P. Benedikt Mohelník OP nad knihou Frédérica Martela s názvem Sodoma – pátrání v srdci Vatikánu, v předvečer konference o zneužívání, 21. - 24. února 2019 ve Vatikánu.

Úžasný čas

Je tu zas ten úžasný čas.
Modlíme se za zemřelé.
Oni se přimlouvají za nás, vidouce Boží tvář.
Svatí drží palce.
Církev putující, zápasící, vítězná spolu!

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.