otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Citáty

Zaslechl jsem, přečetl jsem, uvízlo mi v hlavě, v srdci. Věty, zmínky, prohlášení zajímavých lidí nebo o zajímavých lidech, událostech.

Gloria? Gloria!

1. prosince 2019
Gloria? Gloria!

Advent: Zármutek? Fialová barva? Ticho? Kajícnost?

K čemu nás uschopňuje modlitba

26. května 2019
K čemu nás uschopňuje modlitba

Setkání s Kristem v modlitbě nás uschopňuje k poslání. K jakému? Dát světu pochopit, že křesťanské poselství – evangelium – je radostná zvěst o osvobození od zla a falešných cest a zároveň silná výzva volit dobro pramenící v Bohu.

Můj úkol

26. května 2019
Můj úkol

Naším úkolem, ať se v životě zabýváme čímkoliv, je povolání ke stejnému mateřskému úkolu, jaký měla Maria: Dát život Kristu a přivádět ho do našeho světa.

Jan Twardowski:  Pospěšme si

3. května 2019
Jan Twardowski:  Pospěšme si
Pospěšme si milovat lidi, tak rychle odcházejí,
zůstanou po nich jen střevíce a hluchý telefon...

Uvedení postní

7. března 2019
Uvedení postní

O Noemově Arše a duze smlouvy a o 40 dnech Ježíšova přebývání na poušti.

Postní trojice

6. března 2019
Postní trojice

Modlitba, půst, štědrost.
Nejde o výkon, ale o návrat k plnosti; k plánu, přichystanému každému z nás s nesmírně laskavou pečlivostí na míru – samotným Bohem!

Nad knihou Frédérica Martela

19. února 2019
Nad knihou Frédérica Martela

Dominikán, P. Benedikt Mohelník OP nad knihou Frédérica Martela s názvem Sodoma – pátrání v srdci Vatikánu, v předvečer konference o zneužívání, 21. - 24. února 2019 ve Vatikánu.

Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.