otec Martin Holík

Otec Martin Holík

O svobodě (ne)hřešit

O svobodě (ne)hřešit

Mali by sme si zvyknúť, že ako kresťania nemáme právo hovoriť druhým (neveriacim) do života. Môžeme a máme právo a povinnosť inšpirovať. Katolícka morálka platí pre nás, neplatí pre nekatolíkov.

Hlavní rubrika: Citáty
Rubriky: Citáty
Datum zveřejnění: 25. února 2020

Měli bychom si zvyknout, že jako křesťané nemáme právo mluvit druhým (nevěřícím) do života. Můžeme a máme právo a povinnost inspirovat. Katolická maorálka platá pro nás, neplatí pro nekatolíky.

Svoboda hřešit je základní svobodou člověka, která se s ním táhne od dob ráje.
Je to svoboda, kterou respektuje Bůh. On nám ji dal.
Od stvoření světa inspiruje lidi, aby nemuseli hřešit. Inspiruje.
Svobodné rozhodnutí nechává na nás.

Sloboda zhrešiť je základnou slobodou človeka, ktorá sa s ním tiahne od čias raja. Je to sloboda, ktorú rešpektuje Boh. On nám ju dal. Od stvorenia sveta inšpiruje ľudí, aby nemuseli hrešiť. Inšpiruje. Slobodné rozhodnutie necháva na nás.”

Úžasný čas

Je tu zas ten úžasný čas.
Modlíme se za zemřelé.
Oni se přimlouvají za nás, vidouce Boží tvář.
Svatí drží palce.
Církev putující, zápasící, vítězná spolu!

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.