otec Martin Holík

Otec Martin Holík

O svobodě (ne)hřešit

O svobodě (ne)hřešit

Mali by sme si zvyknúť, že ako kresťania nemáme právo hovoriť druhým (neveriacim) do života. Môžeme a máme právo a povinnosť inšpirovať. Katolícka morálka platí pre nás, neplatí pre nekatolíkov.

Hlavní rubrika: Citáty
Rubriky: Citáty
Datum zveřejnění: 25. února 2020

Měli bychom si zvyknout, že jako křesťané nemáme právo mluvit druhým (nevěřícím) do života. Můžeme a máme právo a povinnost inspirovat. Katolická maorálka platá pro nás, neplatí pro nekatolíky.

Svoboda hřešit je základní svobodou člověka, která se s ním táhne od dob ráje.
Je to svoboda, kterou respektuje Bůh. On nám ji dal.
Od stvoření světa inspiruje lidi, aby nemuseli hřešit. Inspiruje.
Svobodné rozhodnutí nechává na nás.

Sloboda zhrešiť je základnou slobodou človeka, ktorá sa s ním tiahne od čias raja. Je to sloboda, ktorú rešpektuje Boh. On nám ju dal. Od stvorenia sveta inšpiruje ľudí, aby nemuseli hrešiť. Inšpiruje. Slobodné rozhodnutie necháva na nás.”

Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.