otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Gloria? Gloria!

Gloria? Gloria!

Advent: Zármutek? Fialová barva? Ticho? Kajícnost?

Hlavní rubrika: Citáty
Rubriky: Citáty, Niterné
Datum zveřejnění: 1. prosince 2019

„Advent si sice uchovává svůj rozsah čtyř týdnů, není však nadále považován jen za čas kajícnosti, neboť je to čas radostného očekávání. I když se v nedělích tohoto období neříká hymnus Gloria, neděje se to ze stejného důvodu jako v postě, ale proto, aby andělský chvalozpěv zazněl v noci Narození jako nová píseň."

Advent je součístí okruhu vánočního. Dělí na dvě části, vyznačené prefací ve mši.

  • První, do 16. prosince má ráz eschatologický, je to duchovní příprava na druhý příchod Páně.
  • Druhá je soustředěna na svátek Narození Páně jako obnovu a připomínku příchodu prvního.

Starozákonní čtení pro neděle i všední dny ovšem navazují nadále na středověký symbolismus adventu, který v něm viděl podobu s oněmi předpokládanými čtyřmi tisíciletími čekání - od pádu člověka až do vtělení Vykupitele."

Josef Myslivec, 1969.

Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.