otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Nad knihou Frédérica Martela

Nad knihou Frédérica Martela

Dominikán, P. Benedikt Mohelník OP nad knihou Frédérica Martela s názvem Sodoma – pátrání v srdci Vatikánu, v předvečer konference o zneužívání, 21. - 24. února 2019 ve Vatikánu.

Hlavní rubrika: Niterné
Rubriky: Niterné, Citáty
Datum zveřejnění: 19. února 2019
Nejspíš jsme v době, kdy jistá dějinná podoba církve odchází.
Církev, která se považovala za bohatou svou morální úrovní,
církev, která se považovala za sytou svým věděním,
církev, která se usmívala na svět, jistá svou mocí.
Snad příchází církev chudá, která čeká na milost svého Pána,
církev hladovící po pravdě evangelia,
církev, která pláče s utlačovanými tohoto světa.
Církev se ve svých institucích otřásá. Kristus Ježíš zůstává pevným bodem naší víry.
Není snadné číst, co o církvi někteří lidé zjistili. Ale není jiná cesta, než podívat se pravdě do očí.

Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.