otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Seminář Proglasu 2016

Seminář Proglasu 2016

V Brně v Proglasu probíhá pod záštitou biskupa Vojtěcha Cikrleho specializovaný seminář Manipulace v médiích.

Hlavní rubrika: Proglas, Noe, spolu@krestanskamedia
Rubriky: Proglas, Noe, spolu@krestanskamedia
Datum zveřejnění: 11. listopadu 2016

Přednášejí odborníci:
Jan Motal (FSS MUNI), Daniel Prokop (Median), Petra Vejvodová, Miloš Gregor (FSS MUNI).
Dehumanizace, Luciferův efekt, důvody odchylek průzkumů u nás, v USA, manipulace skrze 2600 zkoumaných článků...
My, pracovníci Proglasu, se nechceme nechat ovládnout, chceme být pravdiví, chceme vám posloužit nedvojznačnými informacemi, potřebujeme umět rozlišovat.

Semínář-Proglasu-2016_1Semínář-Proglasu-2016_2Pozn.: Toto setkání nastartovalo spolupráci, jejímž výsledkem je rozsáhlý cyklus pořadů Proglasu Jak rozumět médiím.

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.