otec Martin Holík

Otec Martin Holík

K deseti letům vysílání Tv Noe 2016

K deseti letům vysílání Tv Noe 2016

Mírně krácený text jsem napsal pro Katolický týdeník - květen 2016. Zde je má nekrácená vzpomínka: Na počátky spolupráce se sdružením Telepace i na první samostatné kroky TV Noe vzpomíná spoluzakladatel Mons. Martin Holík, ředitel Radia Proglas.

 

Nemyslitelné?

Nemohu zapomenout na chuť a nadšení roku 2002: co kdyby po letech dobrovolnického provozu studia Telepace mohla vzniknout opravdová televize?! Dříve také nemyslitelné Radio Proglas žilo tou dobou úspěšně už osmým, dospělým rokem.

V září 2004 jsme pak s P. Leošem Ryškou podali návrh na zápis nové společnosti Telepace s.r.o. do obchodního rejstříku. Podaří se do roka a měsíce vysílání spustit? Funkční model Proglasu pomáhal prošlapávat cestičku důvěry. Spočítali jsme, že to bude dražší a těžší, ale že to – dá-li Bůh a přičiní-li se člověk – půjde. Bylo to období mnoha počátečních těžkostí, ale i stálých malých radostí, které nás posilovaly, a nejrůznější podpory za všech stran. Období namáhavého cestování. Období plné naděje. Technologií. Bylo to těsně před začátkem éry levných televizních stanic, do té doby provozovaných za stamiliony.

Do přípravy jsem vstoupil nejen já, ale zkušenostmi i přímou prací mnoho Proglasáků: technici, ekonom, správci Klubu přátel. Vzpomínám na tabulku s návrhy názvů – mimo jiné „RTvP“, tedy „Rodinná televize pokoje“. Zvítězilo jméno „TV Noe“. Vytvořili jsme překryvné číslování členů Klubu přátel obou společností, aby to bylo jednodušší s dary. Zřídili jsme telefonní síť s přímým spojením všech stolů v Brně na všechny stoly v Ostravě. Začali jsme vydávat společné tiskoviny; stolní kalendář Proglasu dostal nového partnera. Spolu s Katolickým týdeníkem jsme šířili propagační materiály jako trojspolečné. Sdíleli se na společných duchovních cvičeních. Já jako inženýr jsem vedl zejména složitější jednání o technologiích. Zřídili jsme studio v Praze, následované studiem v Brně.

Spolupracovat sebevědomě

Časem se Telepace stále více vydávalo samostatnou cestou. Shodné cíle, ale jiný styl řízení, snad i potřeba emancipace. V červnu 2012 jsem svůj podíl ve společnosti předal po osmileté práci P. Leošovi. Dnešní stav má své světlé i tmavší stránky: studio v Brně přežívá, pražské se odstěhovalo za metropoli do Břví, zatímco dříve, kdy sídlilo v Dejvicích, sousedilo se studiem Proglasu Kristián, a blízká spolupráce tak byla snazší. Ubylo společných akcí. Přešli jsme na nezávislou spolupráci. Dodržujeme každoroční střídavou návštěvu Ostravy a Brna. Do knihy vzájemnosti zapisujeme služby jeden pro druhého: jsou stále v rovnováze. Vysíláme upoutávky na pořady toho druhého. Naši redaktoři si vyměňují tipy na zajímavé hosty. Proglas rád odebírá zvuk při mších svatých jak se Svatým otcem, tak při mimořádných příležitostech.

Některé vize možná byly nereálné, jiné snad předběhly dobu. Potěšitelné je, že se v těchto měsících vracíme k hlubší spolupráci, a to širším sdílením s dalšími křesťanskými médii ve skupině spolu@krestanskamedia.

Zasloužíme si ji.

Stokrát jsem se při sledování pořadů přesvědčil, že bez TV Noe by nám nebylo tak dobře a sebevědomě. Že si takové médium v rukách křesťanů zasloužíme, že TV Noe má právo na velkou podporu od diváků, protože každý zdánlivě stejný program jako v komerční televizi se dá dělat lépe: s laskavostí, upřímným zájmem a bez tlaku inzerentů. Přeji tvůrcům odvahu a nápady i schopnost odpočívat. A divákům, aby nebyli líní psát, co se jim líbí a co méně a co by rádi viděli a slyšeli. Neboť právě tak vytváříme společné dílo.

Mons. MARTIN HOLÍK 

Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.