otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Tv Noe nástrojem americké propagandy?

Tv Noe nástrojem americké propagandy?

Pustit se dnes do práce v médiích není jen tak. Nikdy nevíte, která vám přiletí zleva a která zprava. Jeden poměrně drsný článek na adresu Tv Noe jsem zachytil na webu jezuity Václava Umlaufa. Není to poprvé. Vůbec se nedomnívám, že Proglas a Tv Noe jsou vynikající, ale... čtěte sami.

Hlavní rubrika: Proglas, Noe, spolu@krestanskamedia
Rubriky: Proglas, Noe, spolu@krestanskamedia, Křesťanství, církev, společnost
Datum zveřejnění: 28. listopadu 2008
TV Noe, nástroj americké propagandy?

Lebedím si v jezuitské rezidenci na Ječné v Praze, jdu takhle večer kolem televize. A hle, můj kolega upřeně sleduje nálet na civilní vlak prováděný několika pilnými ef patnáctkami. Lokomotiva už hoří, pár vagónů s civily také, jistě jsou mezi nimi i ženy a děti. Zdařilá akce filmovaná v přímém přenosu, který věrně zachytil práci palubního kanónu, známého to nástroje míru. Proč ne, myslím si. Milý a hodný kolega aspiruje na církví propagovanou svatost, jenže teď právě inhaluje chybějící dávku agresivity. Ale pod hořícím vlakem s bezbrannými civily vyzývavě svítila malá cedulka s nápisem „TV Noe“. To snad není možné, řekl jsem si. Pro jistotu jsem si šel celou věc zkontrolovat na internet. Jsem hodně velký pesimista, co se veřejné mediálnosti církve týče, ale toto bylo přece jen silné kafe. I kliknu na stránky posvátné TV Noe a dostanu následující okénko.
Kdy: čtvrtek, 23. října 2008
Co: Historie válečného letectví (13. díl): Střet s rudou hrozbou. Dále k řece Yalu.
Cílová skupina: mládež, dospělí, senioři
Odkud: zahraniční.
Kdo pobýval déle v liberálně-kapitalistické cizině, ten ví své. Podobné filmy se dávají zadarmo těm televizím, které jsou na tom natolik špatně, že už nemají na vlastní produkci a slušnější komerční pořady si už nemohou pořídit. Americké ministerstvo obrany a jiné ochotné spřízněné podniky distribuují propagandistický brak všem, kdo jen trochu chtějí. A nedělejte to v situaci, kdy se vaše politická věrohodnost dostala na nulu, a navíc jste na Hradební ulici právě nastolili bankovní socialismus. A velké stanice na Západě přímý propagandistický šmejd, navíc beznadějně zastaralý, vůbec neberou, nemají to zapotřebí. Ale naštěstí tu máme novou katolickou televizi ve střední Evropě: potřebuje vysílat hodiny programů, peníze nemá, jako katolíci jsou proti komunismu, ergo pracují pro nás. Proč bychom jim trochu nepomohli?

Reportáž umlaufovin o financování rádia Proglas a TV Noe již v březnu 2008 vyslovila jasné pochybnosti o nezávislosti vznikající „všeobecné“ televize. Jenže tehdy jsme byli naivní. Mysleli jsme si a také napsali, že podnikatelé z katolické archy se prostě dají na cestu běžné, morálně jakž takž únosné komerce. Koneckonců, já potřebuji třeba šampón, a někdo jiný třeba hygienické vložky. Ať nám TV Noe kvalifikovaně poradí s výběrem, například podle kritérií spotřeby šetrné k životnímu prostředí. Nebo ať láká diváky na eticky založené nakupování, aby podporovali výrobce Třetího světa. Vypadá to, že stalo něco mnohem horšího. Existuje důvodné podezření, že TV Noe se stává nástrojem politicky motivované propagandy. A není to náhoda. Jistá část česko-moravského katolicismu zabočila hodně doprava a hodně daleko v obdivu k vládě silné ruky, zejména amerického neoliberálního původu. V určitých kruzích již kolují zprávy o lobbingu pro různé americké koncerny, které hledají ochotné a pilné zástupce v kruzích římsko-katolické církve. Agentura JJP již delší dobu signalizuje, že jedním z témat byla privatizace zdravotnictví a pojišťoven, popřípadě další strategické podnikání. Jistě, na faktu ovlivňování jako takovém není nic špatného. Zahraniční firmy si mohou kontaktovat koho chtějí. V tom jsou zcela svobodné. Stejně svobodně by měly dotyčné osoby z církevních kruhů jasně odmítnout podobný druh kšeftování s vlivem, který již koneckonců ani nemají. Ale lobbisté vědí, co chtějí, totiž politický vliv. Ten teprve zajistí vliv ekonomický, a navíc stojí směšně málo. Například jeden třináctidílný TV seriál, jenž by za normálních okolností skončil v archivní krabici na bezejmenném oddělení nějaké propagandistické sekce nějakého Pentagonu. Moje otcovsky míněná rada pro televizi Noe zní následovně. Nebylo by lépe promítat třináctkrát za sebou postarší film nazvaný „Bože, jak hluboko jsem klesla?“ Pro ideology TV Noe uvádím potřebné informace.
Žánr: Komedie
Režie: Luigi Comencini
Země původu: Itálie
Rok výroby: 1974
Cílová skupina: dospělí, senioři. Ti znají film ze socialismu, ukázal v 80. letech víc než nahé rameno. Nějaký Michele Placido tam prý přeřezává šňůry korzetu navlečeného na nějaké Lauře Antonelli.
Pro mládež nevhodné: při erotických scénách by se dospívající asi nudili.

P. Václav Umlauf, SJ, provozuje web www.umlaufoviny.com


28.11.2008: K úsudkům římsko-katolíka V. Umlaufa

Použitím Václavových myšlenkových postupů bych usoudil, že Tovaryšstvo je skupinka chlapíků nudících se ve svých misích a proto v pražských pauzách hltajících všechno, k čemu by se dalo vyjadřovat; zejména pak tito chlapíci používají pronikavý intelekt k postřehům a vývodům, které mnohé oko nevidělo, kdekteré ucho neslyšelo. Takovému intelektu pak pochopitelně stačí i několikavteřinové pozorování subjektu, pak ještě PC s internetem a třeba šálek káva nebo čaje.

Já tak ovšem o SJ nesmýšlím. A už vůbec se neurážím, když vidím, jak mnozí jiní pod všepronikajícím zrakem Sokolího Oka dopadají ještě hůř. To od Telepace by si možná ještě někdo tu kůrku vzal. Dobrý večer, Václave. Dnes zesnulý otče Jene Pavlíku SJ, oroduj za nás.

P. Martin Holík

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.