otec Martin Holík

Otec Martin Holík

O médiích v postmoderním světě

O médiích v postmoderním světě

V pátek 12. března 2010 byl hostem pořadu Média v postmoderním světě, vysílaného na Českém rozhlasu 6, i ředitel Proglasu P. Martin Holík. Společně s Michalem Otřísalem z náboženské redakce České televize a P. Petrem Kolářem SJ, dlouholetým členem redakce náboženského vysílání Českého rozhlasu, diskutovali na téma: Křesťanská média v dnešním mediálním prostoru. Záznam rozhovoru si můžete poslechnout v archivu ČRo 6, v písemné podobě je také k nahlédnutí, klikněte (čtěte) níže.

Pořad Média v postmoderním světě můžete na frekvencích ČRo 6 poslouchat každý pátek ve 20.10. Jeho obsahem jsou úvahy a diskuse nad rolí médií v současné společnosti. Hledání smyslu a poslání médií. Kritická reflexe práce novinářů, veřejné diskuse o médiích, ale také jejich historie.

Zmíněný pořad probíhal tak, že moderátor ČRo Jakub Šiška seděl v Praze spolu s Michaelem Otřísalem, já jsem seděl v brněnském studiu ČRo, Petra Koláře vytočili a spojili telefonem. Padesátiminutový rozhovor se uskutečnil několik dnů před vlastním odvysíláním; nebyl to tedy online rozhovor, ale zaznamenán a odvysílán byl prakticky bez střihu, tedy jako by živý byl.

Co jsem nestihl říci: Audiovizuální směrnice ER a EK hovoří o tom, že AV média jsou ekonomickýcm i kulturním statkem. Je mi líto, že v zemi s tak dobrou rozhlasovou tradicí se celý komerční sektor vydal cestou naplňování první z položek, a jen nemnohá média naplňováním smyslu kulturního statku. Také je škoda, že neexistuje triální model: 1. média veřejné služby, 2. média=továrničky, 3. média nekomerční a komunitní.

Dále že není definován pojem veřejnoprávnosti (= tento pořad je pořadem veřejné služby), s následným rozdělováním alespoň nějakých příspěvků (ze stávajících koncesí, z licenčních poplatků, z pokut, z kulturního fondu MK)

Jasný je také trend v přibývající personalizaci (sestav si sám pořady nebo i programy) a individualizaci (se sluchátky v uších nemáme společný prožitek) sdělovacího prostředku, s výhodami i nevýhodami tohoto vývoje.

Přečtěte si PDF   záznam  (118 kB) mluveného slova, buďte shovívaví, ano, nikdo nemluvíme jako kniha, všichni máme plevová slova a nesprávné slovosledy. SW převaděč mluvené řeči do psaného slova pak dělá, co může.

Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.