otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Aplikace do mobilu: Mládež brněnské diecéze

Aplikace do mobilu: Mládež brněnské diecéze

Tato aplikace je šikovná právě pro mladé z brněnské diecéze.

Hlavní rubrika: Appky
Rubriky: Appky
Datum zveřejnění: 24. srpna 2018

Aplikace Mládež brněnské diecéze vytvořená DCM Brno už názvem vystihuje úmysl tvůrců: Obchod play-Piktogram-Androidnabídnout to dobré, co se v brněnské diecézi nabízí mladým lidem. Appka je jednoduchá a nepříliš rozsáhlá, ale účel plní: Je zde seznam akcí; některé jsou na ploše, další se zobrazí tapnutím v levém horním rohu.

Tajuplná položka Pro mládež nabízí např. modlitbu Korunky k Božímu milosrdenství, nebo výborné zpovědní zrcadlo papeže Františka.

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.