otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Aplikace do mobilu: Prázdniny s Bohem

Appka - Prázdniny s Bohem

Ruka hladí, ruka svírá sbíječku, topůrko nebo tiskne jinou ruku, ruce běhají po klaviatuře, ruce se spínají k modlitbě. Nepřehlédnutelný piktogram barevné ruky zvolil P. Petr Hofírek na prázdninovou aplikaci Prázdniny s Bohem.

Hlavní rubrika: Appky
Rubriky: Appky
Datum zveřejnění: 1. července 2018

Pod tímto názvem ji snadno najdete v Google Obchod play. Instalace nevyžaduje nic zvláštního. Aplikace vás bude provázet o prázdninách, a podle tvůrců přináší do každého dne příjemné pohlazení pro duši, zrak i sluch. Ouško Pohlazení „pro duši“ přináší modlitby a životopisy svatých, Pohlazení „pro oči“ zobrazí obrazy s citátem, Pohlazení „pro uši“ je šikovným zdrojem písniček a nabízí nedělní promluvy. Nechybí nabídka denních mailů. Aplikace je volným pokračováním Postních kapek a Velikonočních paprsků, o kterých jsme si už povídali.
Dobré prázdniny!

Úžasný čas

Je tu zas ten úžasný čas.
Modlíme se za zemřelé.
Oni se přimlouvají za nás, vidouce Boží tvář.
Svatí drží palce.
Církev putující, zápasící, vítězná spolu!

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.