otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Dobrá kniha: Psychický nátlak v rodině

Dobrá kniha: Psychický nátlak v rodině

Milí čtenáři, taky máte na poličce stále plno?
Žijeme v době, kdy počet vycházejících knižních titulů, patřících do kategorie „tu si musím přečíst“, neustává.

Hlavní rubrika: Kniha, film, koncert, divadlo
Rubriky: Kniha, film, koncert, divadlo
Datum zveřejnění: 29. června 2019

Kniha, na kterou chci upozornit a která by neměla zapadnout, vyšla už v roce 2012 v nakladatelství Portál. Nese název Psychický nátlak v rodině, napsala ji francouzská klinická psycholožka a publicistka Yvonne Poncet-Bonissolová; přednáší, vystupuje v médiích a vydala řadu knih.

Kniha-Psychický-nátlak-v-rodiněV současnosti se ukazuje velké trápení našeho civilizačního okruhu: Navzájem na sobě pácháme násilí. Zvláště bolestné je, že se děje i v rodinách a že se děje mezi věřícími.
Nejvíce se dnes hovoří o tzv. sexualizovaném násilí.
Existují však desítky dalších druhů násilí, psychická nejsou o nic méně nebezpečná a škodlivé, už proto, že do fyzického násilí mohou vyústit.

Kniha Psychický nátlak v rodině má několik předností: Jednak je tenká, dá se přečíst rychle. Dále je stručná a přehledná, popisuje snad všechny myslitelné druhy nátlaků. Je velmi pravděpodobné, že si při jejím čtení uvědomíte, jak se popisovaný problém týká někoho ve vaší širší rodině, nebo dokonce vás samých.
Kniha dává možnost lépe pozorovat patologické jevy a tak jim předcházet.
Namátkou vypisuji několik názvů kapitol: Anděl na denním světle, ďábel v skrytu. Používá účinné taktiky. Narcis je vždy v popření scény. Žena si smlsne na partnerovi i na dětech. Připraví je, o co může. Zničené dětství. Majetkové spory- oheň na střeše. Silná rizika střídavého pobytu dětí. Pocity viny a jak se jich zbavit. Jak se postavit utlačujícímu a přežít – nezbytná pravidla.
Pro mne osobně je cenné, že autorka každý teoretický výrok doprovází koncentrovaným krátkým, skutečným, anonymizovaným příběhem.

Knihu najdete na osvícených farách, v knihovnách pedagogů a přátel.
Portál, s. r. o. 2012, 110 stran.
Na webu www.portal.cz už kniha není. Bylo by možné požádat o dotisk.

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.