otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Frodo a Harry Potter

Frodo a Harry Potter

Je husarským kouskem obou spisovatelů, Tolkiena i Rowlingové, že celkový dobrý dojem Froda i Harryho Pottera nenarušují ani různé nadpřirozené či fantazijní schopnosti, které svým hrdinům přisoudili

Hlavní rubrika: Kniha, film, koncert, divadlo
Rubriky: Kniha, film, koncert, divadlo, Citáty
Datum zveřejnění: 26. června 2017

Potřebné schopnosti jsou totiž čistě lidské: odvaha, odhodlání, trpělivost učit se, přátelství. Když Frodovi při úmorné a nebezpečné cestě do Mordoru, kde má zničit mocný prsten, již docházejí síly, jeho přítel Sam mu vždy pomůže. Třeba vyprávěním o dobrodružných příbězích, které poslouchali jako děti a jež byly o lidech, kteří „měli spoustu možností, jako my, obrátit se zpátky – jenomže to neudělali. A kdyby to byli udělali, tak bychom se to nedozvěděli, protože by se na ně zapomnělo.“     

Erik Tabery, Respekt, čl. Harry a Frodo dávají naději, 26.6.2017

Úžasný čas

Je tu zas ten úžasný čas.
Modlíme se za zemřelé.
Oni se přimlouvají za nás, vidouce Boží tvář.
Svatí drží palce.
Církev putující, zápasící, vítězná spolu!

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.