otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Kupte a čtěte: Parabible

Kupte a čtěte: Parabible

Kdo je toho založení, že sola, opravdu sola scriptura, ten s touto knihou může mít problém. Katolíci by možná takovou parafrázi tak hezky nespíchli, ale umějí jí být unešení, nadšení. Koneckonců - kupte si ji, přečtěte, a když se vám nebude líbit - darujte ji někomu blízkému, koho ale zrovna nemusíte, haha. Zabijete tím dvě mouchy jednou ranou, haha. Každopádně - tohle musíte číst. Alexandr Sasha Flek: Parabible.

Hlavní rubrika: Kniha, film, koncert, divadlo
Rubriky: Kniha, film, koncert, divadlo
Datum zveřejnění: 28. listopadu 2018
Deset feťáků

Vystoupil z vlaku na Hlavním nádraží a cestou na Václavák procházel temným parkem zvaným Sherwood. Vtom mu zastoupilo cestu deset feťáků a začali somrovat: "Šéfe, nemoh bys nám trochu vypomoct?
Zadíval se na ně, usmál se a řekl: "Jděte si udělat HIV testy." A tak šli a cestou se uzdravili.
Když jeden z těch feťáků uviděl, že je zdravý, rozběhl se zpátky štěstím bez sebe. Padl před ním na kolena a pořád dokola mu děkoval. Byl to Cikán.
"Copak jich nepoužívalo jednu stříkačku deset?" divil se Ježíš. "Kde je těch zbylých devět? Nikdo z nich se nevrátil oslavit, že jsou čistí - jedině tenhle Romák?"
Obrátil se k němu a řekl: "Hlavu vzhůru, brácho. Budeš v pohodě."

Vidět víc a koupit

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.