otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Přečetl jsem knihu: Brendan Kiely: Zimní evangelium

Přečetl jsem knihu: Brendan Kiely: Zimní evangelium

Román podle skutečného příběhu. Sonda do života současných Američanů, rodinného soužití rodičů a dětí, a do jejich života v církvi a s církví.

Hlavní rubrika: Kniha, film, koncert, divadlo
Rubriky: Kniha, film, koncert, divadlo
Datum zveřejnění: 4. září 2018

Ta kniha se zpočátku čte obtížně, popisuje kontrastní způsoby života, které čtenáři asi nejsou vlastní. Nevzdejte to. Uprostřed se kniha stává srozumitelnější a děje se začínají propojovat. Ke konci je kniha strhující, věřím, že jako já, i vy si mnozí popláčete. Někdo studem, jiný ze smutku, kolik toho už v životě zbůhdarma uteklo, a někteří snad i z naděje pro budoucnost.

Hlavním hrdinou je šestnáctiletý středoškolák Aidan. Autor se vrací k obrovskému skandálu - sexuálnímu zneužívání dětí ze strany kněží.

Velkým plusem knihy je, že je v popisu situací mimořádně střídmý, není to žádný bulvár. A román není jen obžalobou kněží, ale také bohatších bílých komunit v USA, žijících v prstencích okolo velkých měst.

Knihu doporučuji číst zejména každému kolegovi knězi, ale také rodičům, kterým se zdá, že je s dětmi všechno v pořádku a mají přece kvůli zajištění rodiny tak málo času...

Přeložila Markéta Musilová, vydalo nakladatelství Argo 2015, prodává např. Kosmas

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.