otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Vaše násilí - náš pevný klid

Vaše násilí - náš pevný klid

Ke hře pana Frljiče se vyjadřuje každý. Tedy i já. Já budu stručný. Co bych vzkázal lidem katolickým i jiným, kdyby to ode mne někdo čekal?

Hlavní rubrika: Kniha, film, koncert, divadlo
Rubriky: Kniha, film, koncert, divadlo, Křesťanství, církev, společnost
Datum zveřejnění: 20. dubna 2018

Milí spoluobčané, milí Brňané.
V Brně je divadelní festival. V jednom z mnoha přestavení je scéna, kdy člověk fyzicky znásilňuje jiného člověka. Autor prý tak chtěl vyjádřit problémy v soužití lidí. Aby tomu dodal váhu, nazval toho zlého herce Ježíšem. Inu, jako křesťané jsme proti jakémukoli znevažování jak Ježíše, tak obecně lidské důstojnosti. Také si myslíme, že si Brňané umí najít radostnější a smysluplnější způsob trávení jednoho večera než na tomto divadle. Protože si myslíme, že je taková scéna hloupá (hru jsme nikdo neviděli, tu nehodnotíme), a taky nemáme moc času, nebudeme vás zatěžovat ani názvem, ani datem a místem provedení té hry. Mějte se rádi a vezměte třeba do ruky dobrou knihu.

kniha

Amen.

Úžasný čas

Je tu zas ten úžasný čas.
Modlíme se za zemřelé.
Oni se přimlouvají za nás, vidouce Boží tvář.
Svatí drží palce.
Církev putující, zápasící, vítězná spolu!

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.