otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Novoroční komentář Tomáše Holuba

Novoroční komentář Tomáše Holuba

Plzeňský biskup Tomáš Holub v prvním letošním Komentáři týdne na Proglasu přeje posluchačům vše dobré a ohlašuje biblické heslo své diecéze na příštích dvanáct měsíců.

Hlavní rubrika: Komentáře Proglasu
Rubriky: Komentáře Proglasu
Datum zveřejnění: 2. ledna 2021

V souvislosti s událostmi právě uplynulého roku biskup Holub hovoří o tom, že nyní je ještě více nejisté, co všem přinese ten nový: “Vždy je otázka, co z věcí, které jsme si předsevzali, se kterými počítáme, se uskuteční. Nicméně letos má tato otázka nesrovnatelně větší otazník. Protože co bude rok 2021 znamenat, je opravdu, jak se lidově říká, ve hvězdách nebo, jak my křesťané říkáme, v Boží prozřetelnosti, která nám je neznámá.”

Mnoho jistot, na které jsme byli po desetiletí zvyklí, najednou podle Tomáše Holuba přestalo platit: "O to víc jsme v roce 2020 hledali body, které jsou pevné i v situaci, kdy se chvěje vše to, co bylo doposud pevné. Věřím, že pro nás křesťany je tímto pevným bodem náš vztah s Hospodinem.” Proto plzeňský biskup všem přeje, abychom do nového roku vstupovali s důvěrou v Boha, který nezklame ani tehdy, kdy se všechny ostatní věci chvějí. 

Svůj novoroční komentář pak Holub uzavírá biblickými slovy, která si plzeňská diecéze zvolila pro rok 2021: “I kdyby pole nevydala pokrm, já přesto budu jásat v Hospodinu, mém Spasiteli." (srov. Habakuk 3,17n.)

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.