otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Velikonoční přání Martina Holíka

Velikonoční přání Martina Holíka

Raduji se s vámi, kteří jste přijali úžasnou skutečnost, že On žije a miluje!

Hlavní rubrika: Komentáře Proglasu
Rubriky: Komentáře Proglasu, Niterné
Datum zveřejnění: 3. dubna 2021
Pán vchází s vítězným křížem. Adam užasle volá: „Můj Pán se všemi!“
Kristus na to: „I s tebou! Probuď se, spáči, vstaň. Jsem tvůj Bůh.
... Tož, kolikrát to mám opakovat? Vstaň, vyjděme odtud!
S velikou mocí říkám těm, kdo byli v poutech: Vyjděte ven. A těm, kdo byli v temnotě: Mějte světlo. A spícím: Vstaňte.
Příbytky jsou vyzdobeny, poklady otevřeny a nebeské království je připraveno už od věků.“
(podle starobylé homilie o Bílé sobotě)
 
Raduji se s vámi, kteří jste přijali úžasnou skutečnost, že On žije a miluje!
A také děkuji každému z vás jmenovitě, že o tom můžeme vyprávět nejen svým životem, ale také skrze technické vynálezy sdělovacích prostředků.
Vděčně
Martin Holík z Proglasu s pracovníky a pracovnicemi.
Velikonoce 2021
 
Snímek je z dnešního dopoledního nácviku andělů na odvalování kamene - na maketách.
IMG_20210403_153801IMG_20210403_153738

 

Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.