otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Kamarádi k postní době 2020

Kamarádi k postní době 2020

K dobrému prožití Postní doby nám kromě papírových brožurek — žádejte u svých farářů a pomocníků — pomáhají naši elektroničtí kamarádi: velký počítač nebo mobil.

Piktogram_Postní-kapky-2020Pracovitý P. Petr Hofírek z farnosti Dolní Němčí připravil i letos web postnikapky.cz; pro mobil s androidem se jmenuje Postní kapky 2020. Co obsahuje? Modlitbu, evangelium s komentářem Tomáše Špidlíka, biblický citát, texty o svátosti smíření s otázkami k prozkoumávání svědomí. Poselství papeže k postní době 2020. Lze si zadat příjem denní inspirativní SMSky.

 

Piktogram_Malý-průvodce-postní-dobou

Aplikace z brněnské dílny, Malý průvodce postem vychází už řadu let. V úvodu píše P. Tomáš Koumal: Úkolem postní doby není zhuntovat lidské tělo. Trojlístek modlitba, půst, almužna mě má spíš navrátit Bohu a vlastně i mně samotnému. Aktualizace nastává až k Popeleční středě.

 

 

Čtěme, stahujme, aktualizujme, užívejme. Vzhůru do doby postní okruhu Velikonočního!

Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.