otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Kamarádi k postní době 2020

Kamarádi k postní době 2020

K dobrému prožití Postní doby nám kromě papírových brožurek — žádejte u svých farářů a pomocníků — pomáhají naši elektroničtí kamarádi: velký počítač nebo mobil.

Piktogram_Postní-kapky-2020Pracovitý P. Petr Hofírek z farnosti Dolní Němčí připravil i letos web postnikapky.cz; pro mobil s androidem se jmenuje Postní kapky 2020. Co obsahuje? Modlitbu, evangelium s komentářem Tomáše Špidlíka, biblický citát, texty o svátosti smíření s otázkami k prozkoumávání svědomí. Poselství papeže k postní době 2020. Lze si zadat příjem denní inspirativní SMSky.

 

Piktogram_Malý-průvodce-postní-dobou

Aplikace z brněnské dílny, Malý průvodce postem vychází už řadu let. V úvodu píše P. Tomáš Koumal: Úkolem postní doby není zhuntovat lidské tělo. Trojlístek modlitba, půst, almužna mě má spíš navrátit Bohu a vlastně i mně samotnému. Aktualizace nastává až k Popeleční středě.

 

 

Čtěme, stahujme, aktualizujme, užívejme. Vzhůru do doby postní okruhu Velikonočního!

Úžasný čas

Je tu zas ten úžasný čas.
Modlíme se za zemřelé.
Oni se přimlouvají za nás, vidouce Boží tvář.
Svatí drží palce.
Církev putující, zápasící, vítězná spolu!

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.